Rabin chce odnowić cmentarz

Głuszyca. Rabin Kongregacji Żydowskiej z Nowego Jorku Dawid Weiser wraz z synem byli gośćmi burmistrz Głuszycy Alicji Ogorzelec.

Reklama

Głównym tematem rozmów była wspólna inicjatywa dotycząca renowacji cmentarza Ofiar Faszyzmu we wsi Kolce, na którym spoczywają m.in. osoby pochodzenia żydowskie­go.

To już kolejna wizyta rabina w Głuszycy. Poprzednia miała miejsce 17 listopada 2011 r. Pod­pisano wówczas list intencyjny, w którym zadeklarowany został wspólny zamiar odnowienia cmen­tarza.

Koszt renowacji określono na ok. 50 000 zł. Połowę z tej kwoty ma przekazać Kongregacja Żydow­ska z Nowego Jorku. Podczas spo­tkania burmistrz Alicja Ogorzelec poinformowała o złożonym przez Gminę Głuszyca wniosku do woje­wody dolnośląskiego o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia, popartego pisemnie przez naczel­nego rabina Polski Michaela Schudricha.

«« | « | 1 | » | »»
Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Autopromocja

    Reklama

    Reklama

    Reklama