Reklama

Konferencja religiologiczna
W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii

Więcej:.

Wobec islamu
Muzułmańska koncepcja rodziny i małżeństwa. Co mówi islam o małżeństwie i rozwodach?
Adam Wąs SVD

Rodzina jest najmniejszą i najważniejszą jednostką w muzułmańskiej strukturze społecznej. Stanowi ona szeroki system społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa i obejmuje zazwyczaj trzy lub cztery pokolenia. Członkowie rodziny tworzą rodzaj wspólnoty o szczególnie silnych więzach, czego przykładem jest fakt, że starsi nie idą do domów starców, a sieroty nie trafiają do sierocińców. Prawie jedna trzecia prawnych przepisów w Koranie dotyczy rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania. Podstawą rodziny jest małżeństwo, którego celem jest zachowanie gatunku, stworzenie silnych podstaw struktur społecznych, ochrona moralności oraz kształtowanie więzi duchowych między małżonkami. Zgodnie z koranicznym przesłaniem małżeński związek kobiety i mężczyzny odpowiada boskiemu porządkowi stworzenia. Potwierdzają to liczne fragmenty Koranu. Wyjątkowe znaczenie małżeństwa podkreśla także sunna. Mahomet miał powiedzieć, że „małżeństwo jest częścią jego drogi”, a „ktokolwiek z niej odstąpi nie jest jednym z nas”. Więcej:.


Symbolika religijna
Młot Thora - Krzyż Chrystusa. Recepcja symbolu krzyża przez ludy germańskie w procesie chrystianizacji.
fragment artykułu Anny Prochowskiej-Sularz za kwartalnikiem religioznawczym Nomos, numer: "Szkice o symbolice religijnej"

Więcej:.

Religie i sztuka
Kamienne świątynie hinduizmu

Hinduizm to religia istniejąca już w zamierzchłej starożytności. Jej początków należy szukać w hymnach wedyjskich, pochodzących prawdopodobnie z 7 tysiąclecia przed naszą erą. Nieco zapomniana w czasie dynamicznego rozwoju buddyzmu, osiąga swój renesans w czasach panowania dynastii Guptów (320-ok. 550), która zjednoczyła pod swą władzą niemal cały indyjski subkontynent. W tym czasie swą ostateczną postać osiąga Purana – zbiór mitów i legend o hinduistycznych bogach. Jednocześnie odżywa kult Brahmy – boga stwórcy, którego cztery ręce symbolizują cztery części wszechświata, Wisznu – boga o dziesięciu wcieleniach (awatarach), którego najważniejszym i najlepszym jest Kriszna oraz potężnego, ascetycznego niszczyciela – Śiwy, który wśród ogarniających cały świat płomieni tańczy kosmiczny taniec zagłady i odnowy. Więcej:.


Nowe ruchy religijne
Rastafarianie - prorocy reggae

Więcej:.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Zobacz

Autopromocja

Reklama

Reklama

Reklama