Sukkot

Święto Sukkot rozpoczyna się 15 dnia Tishri, piątego dnia po Jom Kippur. Jest to dosyć drastyczne przejście od jednego z najbardziej poważnych do jednego z najbardziej radosnych świąt.

To święto jest czasami określane mianem Zeman Simkhaeinu, czasem radości. Sukkot trwa 7 dni. Dwa dni następujące po obchodach są dwoma różnymi świętami: Shemini Atzeret i Simhat Torah, ale powszechnie uznaje się je za część Sukkotu.

Słowo "Sukkot" oznacza "szałasy" i odnosi się do tymczasowych pomieszczeń, w których nakazano nam mieszkać podczas tego święta. Nazwa tego święta jest często tłumaczona jako " Święto szałasów", co, jak wiele tłumaczeń technicznych terminów żydowskich, nie jest szczególnie przydatne ( chyba, że ktoś wie do czego dokładnie ten termin się odnosi). Hebrajska wymowa Sukkot brzmi [Sukołt] To słowo jest jednak często wymawiane jak w jidysz ( tak, aby rymowało się z [buk as])

Podobnie jak w Pesah i Shavuot, Sukkot ma podwójne znaczenie: historyczne i rolnicze. Święto upamiętnia czterdziestoletni okres, podczas którego dzieci Izraela błąkały się po pustyni i mieszkały w tymczasowych schronieniach. Sukkot to również święto zbiorów, o którym czasami mówi się Chag Ha-Asif, festiwal żniw.

Święto Sukkotu ustanowione jest w Leviticusie 23:25 ( i następnych). Żadna praca NIE JEST DOZWOLONA pierwszego i drugiego dnia święta. Te pozostałe dni, podczas których praca jest dozwolona, nazywa się jako Chol Ha-Mo'ed tak jak i środkowe dni Pesah.

Aby ukoronować historyczną wagę święta, nakazuje się nam zamieszkiwać w szałasach ku pamięci o naszych przodkach na pustyni. Nakaz mieszkania w sukkach ( szałasach) może być wypełniony po prostu przez spożywanie tam wszystkich posiłków. Jednakże, jeżeli tylko klimat, pogoda i zdrowie na to pozwolą, powinno się spędzać w sukkach jak najwięcej czasu ( czyli także nocować).

Sukkah musi co najmniej być zbudowana z trzech ściany wykonane z materiału, którego nie może porwać wiatr. Przypinanie lub wiązanie płacht jest w Stanach Zjednoczonych często praktykowanym sposobem osiągnięcia tego celu. Sukkah może być dowolnej wielkości, byleby tylko zezwalała na zamieszkanie w niej. Dach Sukkah powinien być wykonany z materiału, którego nazwa brzmi sekhakh ( dosłownie: pokrycie). Aby wypełnić przykazanie, sekhakh musi być wykonane z czegoś, co rosło i zostało ścięte, np.: gałęzie drzew, pędy bambusa, kolby kukurydzy, czy kijki. Sekhakh musi powiewać, nie może być umocowany nieruchomo. Gałęzie powinny być rozmieszczone na tyle rzadko aby deszcz mógł dostać się do wnętrza. Najlepiej, żeby przerwy między nimi były tak duże aby umożliwiały obserwację gwiazd. Nie na tyle jednak aby pozostawały przerwy szerokie na dwadzieścia centymetrów, lub aby było więcej światła niż cienia. Sekhakh powinno się kłaść na końcu.

Więcej na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |