UWAGA NA SEKTY!
Dyżurny letni temat?

Od kilku lat na łamach prasy pojawia się dyżurny letni temat- sekty. Wynika to z faktu, że wakacje sprzyjają werbunkowi do tego typu grup. Powszechnie wiadomo, że dogodne okazje do rekrutacji to pielgrzymki, festiwale, wczasy itp. Nie należy sądzić, że poza okresem letnim sekty zawieszają swoją działalność, warto jednak wówczas baczyć pilniej na siebie i bliskich. Więcej:.


Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie:.
Porównanie New Age i wiary chrześcijańskiej:.
Joga - niewinna gimnastyka?:.
Wakacyjni łowcy dusz:.

Wobec islamu
Czy Koran jest pismem objawionym?
Adam Wąs SVD

Święta Księga islamu stanowi punkt wyjścia i wyznacznik rozwoju cywilizacji arabsko-muzułmańskiej. Ortodoksja muzułmańska głosi, że Koran nie został stworzony, lecz jest dosłownym i autentycznym słowem Boga. Pojmowany w kategoriach teologicznych jest podstawowym rodzajem islamskiej teofanii.
Podstawą objawienia w islamie jest przekonanie o tym, że Bóg co jakiś czas objawia swoją wolę w celu dostarczenia ludziom wiedzy na temat poprawności postępowania i możliwości osiągnięcia życia po śmierci. W języku arabskim istnieją dwa pojęcia odnoszące się do objawienia: wahi i tanzil. Oba uzupełniają się i uważane są w tradycji muzułmańskiej za pochodzące bezpośrednio od Boga. Więcej:.


Magia a religia
Magia jako herezja
Tomasz Gałuszka OP

Powszechne jest ograniczanie badań naukowych dotyczących średniowiecznej magii jedynie do kwestii procedur sądowych, których mrożące krew w żyłach opisy stanowią główne pole zainteresowań historyków. Większość autorów wspomina, co prawda, o trzynasto– i czternastowiecznym nauczaniu Kościoła na temat magii, jednak ich studia, skoncentrowane przede wszystkim na późniejszych wydarzeniach, nie pozwalają uchwycić tego momentu, w którym kwestia czarów przenosi się z katedr teologów do ław sędziowskich. Więcej:.


Świadectwo spotkania
Podróż na Wschód
Ryszard Czajkowski

Jestem przekonany, że dla mieszkaącego w namiocie koczownika pałac Potala musi być dziełem bogów i stąd może przekonanie, że dalajlamowie to żywi bogowie. Dla Tybetańczyków bardziej świętym niż Potala miejscem jest tak zwana katedra Lhaska Dżokang. Uczestniczyłem w kilku ceremoniach i miałem niezapomnianą przygodę. Gdy przestałem fotografować i już spokojnie rozejrzałem się w koło siebie, ludzie wciągnęli mnie do uczestnictwa w ceremonii, oblali mi głowę bardzo tłustym mlekiem, wytłumaczyli jak mam postępować i chociaż teraz wydaje mi się to banalne - to wtedy odczuwałem nastrój tej świątyni, ceremonii, a może również uczucie zespolenia z innymi jej uczestnikami. Cały czas wiedziałem, że jestem profanem, ale pamiętam jak wielkim było to dla mnie przeżyciem. Więcej:


Buddyzm
Buddyzm a fundamentalizm i przemoc
Jacek Sieradzan
w: Kwartalnik Religioznawczy Nomos (nr 47-48/ 2004), Kraków 2004


Co ma zrobić buddysta w sytuacji, gdy jest świadkiem przemocy? W przeciwieństwie do pierwotnego buddyzmu therawady, który jednoznacznie stoi na stanowisku nie odpowiadania złem na zło, zarówno ślubowania bodhisattwy mahajany, jak i ślubowania tantryczne nakładają na przyjmujących je obowiązek aktywnego przeciwdziałania niesprawiedliwości. (...) Jak pisał B. Faure, buddyzm generalnie potępia przemoc, jednak „gdy Prawo Buddy znajduje się w niebezpieczeństwie, konieczna staje się bezwzględna walka z siłami zła (...)". Więcej:.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |