Według ostatniego raportu organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, każdego roku za wiarę w Chrystusa ginie ok. 170 000 osób. Nie chodzi tu wcale o morderstwa rabunkowe na księżach czy siostrach zakonnych, ale rzeczywiście o sytuacje prześladowania i śmierci za wiarę.


IV międzyreligijne spotkanie Asyż w Gdańsku

O bogactwie i ubóstwie rozmawiano między innymi podczas IV międzyreligijnego spotkania Asyż w Gdańsku. Przede wszystkim jednak modlono się o pokój.

Nie chcą jedynie rozmawiać. Chcą się najpierw spotkać, poznać i zrozumieć, a także zaprzyjaźnić. – Żeby rozpocząć coś wspólnego, musi najpierw dojść do spotkania. Oczywiście niewymuszonego przez jakąkolwiek ze stron – mówił tuż przed rozpoczęciem wydarzenia o. Roman Zioła, jego koordynator. Więcej:.Kościół męczenników

Wypominanie naszym „bezpiecznym czasom”, że w niczym nie przypominają tych „bardziej radykalnych” w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wynika głównie z niepoprawnego europocentryzmu: to, co się dzieje poza Europą, nie istnieje. I to, czego nie pokazali w telewizji, nie istnieje.

Katakumby, palenie żywcem, napady na zebranych w domach wiernych – to obrazki z „Quo vadis” lub co najwyżej z Dziejów Apostolskich. Tymczasem w wielu rejonach świata nowotestamentalny fragment o kamienowaniu Szczepana brzmi jak relacja na żywo. W tym roku pierwszy raz w Polsce obchodzimy 8 listopada jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Więcej:.


 • Masih znaczy Mesjasz:.
 • Najgłośniejszy chrzest:.
 • Islam a przemoc. Dżihad:.
 • Czy możemy mówić o wolności religijnej w islamie?:.
 • Buddyzm a fundamentalizm i przemoc:.


  Dialog międzyreligijny - koniecznością

  Wiara w jedynego Boga stanowi najgłębszą motywację i równocześnie płaszczyznę spotkania między chrześcijanami a muzułmanami. Podkreślił to 31 października w Tunisie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. W stolicy Tunezji kard. Jean Louis Tauran wygłosił do grupy tamtejszych intelektualistów konferencję na temat relacji między wyznawcami islamu i chrześcijaństwa.
  Spotkanie zorganizowała sponsorowana przez tunezyjskiego prezydenta Ben Alego katedra dialogu cywilizacji i religii wspólnie z diecezją Tunisu. Więcej:.  Prześladowania w starożytności

  Dla wielu ludzi inny jest winny. Ta zasada w dużej mierze kształtowała relacje międzyludzkie na przestrzeni historii. Nietolerancja wobec poglądów innych ludzi jest zjawiskiem nie znającym barier czasu, przestrzeni, narodów czy religii.

  Form, jakie przybierają prześladowania – represji, kar czy tortur – nie można zrozumieć, abstrahując od wspólnoty lub państwa, jakie za nimi stoi, ani też niezależnie od kontekstu społeczno kulturowego. Ale też wszystkiego nie można tłumaczyć koniunkturą.

  „Sprawa religijna” i procedury represyjne, jakie uruchamia, obnażają zjawisko religijne i nadają mu jego pełną wagę w o wiele większym stopniu, niż to czynią codzienne praktyki kulturowe, gdyż takim przypadkom towarzyszy zawsze natychmiastowa i intensywna treść emocjonalna, jak to podkreśla John Scheid. Więcej:.  Euroislam. Jaki będzie islam w Europie

  Wobec wzrastającej liczby muzułmanów w Europie rodzi się pytanie, jak na starym kontynencie będzie wyglądać wyznawana przez nich religia.

  W szerokiej dyskusji nad jej charakterem szczególne miejsce zajmuje koncepcja tzw. euroislamu, który miałby dać wyznawcom tej religii możliwość pozostania muzułmanami przy jednoczesnym stawaniu się „prawdziwymi” Europejczykami. Wypracowanie tego pojęcia przypisuje się Bassamowi Tibiemu. Pochodzący z Syrii, ale od wielu lat mieszkający w Niemczech politolog wyjaśnia, że bezpośrednią inspiracją do powstania „euroislamu” stał się islam afrykański. Więcej:.  Chrześcijańska misja i islamska da‘wa.

  W tradycji muzułmańskiej działalność misyjną określa się terminem da‘wa. Jest to jednak pojęcie wieloznaczne.
  Jego forma czasownikowa oznacza przede wszystkim: „zapraszać” i „wzywać”, natomiast rzeczownikowa – odpowiednio „zaproszenie” i „wezwanie” .

  W Koranie wyraz da‘wa odnosi się do szeroko pojętego „wezwania”, a leksykalny zakres znaczeniowy obu form (czasownikowej i rzeczownikowej) obejmuje w tradycji muzułmańskiej także ich pochodne związane z modlitwą, prośbą, apelem, powołaniem, agitacją, propagandą i działalnością misyjną. Więcej:.  Język religijny

  W literaturze przedmiotu język religijny występuje w szerszym i węższym znaczeniu. W znaczeniu szerszym oznacza język tekstów metareligijnych, a zwłaszcza język specjalistyczny naukowy, czyli język, którym w razie potrzeby posługują się historycy, filozofowie, socjologowie, psycholodzy religii oraz specjaliści innych specjalności w ramach religioznawstwa, ale także przykładowo język teologii moralnej, dogmatycznej, sakramentalnej.

  Jego odmianą jest język teologiczny, który biorąc pod uwagę jego strukturę i terminologię, może wprawdzie do pewnego stopnia przypominać język naukowy innych dyscyplin, co poniekąd stanowi przejaw koniecznego pragmatyzmu, jednak ze względu na swoje osadzenie w jednoznacznym kontekście religijnym i powiązanie z teologicznym rozważaniem Objawienia zachowuje niewątpliwie charakter języka religijnego. Więcej:.

 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |