Kanon

Słowo to oznacza spis ksiąg uważanych przez Żydów (Stary Testament), jak i przez Kościoły chrześcijańskie za natchnione przez Boga.

Słowo spoza tekstu Biblii. „Kanon” oznacza pewną regułę, także wykaz - zamknięty i niezmienny.

W odniesieniu do Pisma Świętego słowo to oznacza spis ksiąg uważanych przez Żydów (Stary Testament), jak i przez Kościoły chrześcijańskie za natchnione przez Boga. Dla ukształtowania się kanonu biblijnego istotna była tradycja. W Starym Testamencie tradycja żydowska, w Nowym -chrześcijańska.

Nikt tego jednym postanowieniem nie zadekretował. Można powiedzieć, że to powszechne przekonanie wierzących było elementem selekcjonującym z wielości powstających pism te, które miały w sobie szczególną siłę i słowa, i tego niewymiernego, a przecież odczuwalnego elementu, który z czasem nazwano natchnieniem. Bożym natchnieniem.

Do czytania w czasie liturgii nie dopuszczano wszystkich znanych pism. To był, upraszczając nieco sprawę, jeden z czynników kształtujących kanon Pisma Świętego. Dopiero w późniejszej fazie powstały wykazy (czyli kanony) świętych ksiąg. Różniły się one między sobą, aż w końcu ustalił się ostateczny kształt kanonu. Choć i to nie do końca.

Niewielkie różnice istnieją do dziś i dotyczą nielicznych tylko ksiąg, których brakuje w niektórych wydaniach protestanckich.

Otwórz: Kol 4,16.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BIBLIA, HISTORIA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |