Chiny: Ożywienie religijne wśród... komunistów!

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 20.12.2011 17:37

Kierownictwo Komunistycznej Partii Chin jest zaniepokojone wzrostem religijności jej członków. Zagraża to jej jedności i przywódczej roli – ujawnił Zhu Weiqun, członek komitetu centralnego chińskich komunistów.

Chiny: Ożywienie religijne wśród... komunistów! AUTOR / CC 2.0 Chiny - Wielki Mur

Przypomniał on, że członkiem partii może zostać tylko ateista. „W tym względzie nasza doktryna nie uległa najmniejszym zmianom. Tymczasem pojawiają się postulaty, by znieść ten wymóg, a nawet uznać go za sprzeczny z konstytucją” – zauważył Weiqun. Według ujawnionych przez niego danych największe ożywienie religijne wśród członków KPCh odnotowano w tych regionach Chin, które są zamieszkiwane przez ludność tubylczą. Podkreślił on, że zjawisko to szkodzi państwu i wpisuje się w kontekst napięć z Watykanem czy problemów z tybetańskimi klasztorami buddystów.

TAGI: