Opowiedzcie się jasno!

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 01.06.2012 22:23

Episkopat Kanady oficjalnie zaprotestował przeciwko woli zburzenia na całym Półwyspie Arabskim wszystkich kościołów, tak, aby była tam tylko jedna religia, islam.

Opowiedzcie się jasno! The World FactBook 2009; Washington DC; CIA, 2009 Arabia Saudyjska zostanie bez kościołów?

Apelował o to w marcu szejk Abdul Aziz bin Abdullah, który, jak zaznaczają biskupi, uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie muzułmańskim. Choć od tej pory minęły już ponad dwa miesiące, a słowa saudyjskiego szejka odbiły się szerokim echem w całym świecie, tamtejsze władze nie zdystansowały się od jego nauczania – czytamy w oświadczeniu Komisji Iustitia et Pax kanadyjskiego episkopatu.

Biskupi przypominają, że takie podżeganie do nietolerancji jest niezgodne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Nie licuje też z oficjalnym wizerunkiem saudyjskiego króla Abdullaha, który chce uchodzić za człowieka sprzyjającego dialogowi między wielkimi religiami. Episkopat Kanady domaga się zatem od władz Arabii Saudyjskiej stanowczej reakcji na antychrześcijańskie wystąpienia szejka.