Dialog dla dobra i przeciw terroryzmowi

KAI |

dodane 13.11.2014 15:41

Jednoznacznym potępieniem wykorzystywania religii do usprawiedliwiania terroryzmu zakończyło się III Forum Katolicko-Muzułmańskie.

Dialog dla dobra i przeciw terroryzmowi AUTOR / CC 2.0

Obradowało ono w dniach 11-13 listopada w Rzymie na temat „Wspólnie pracować w służbie innym”. Jego uczestnicy skupili się na trzech tematach: wspólnym działaniu w służbie ludziom młodym, wzmocnieniu dialogu międzyreligijnego i służbie społeczeństwu.

Katolickiej delegacji, złożonej z 12 osób, przewodniczył kard. Jean-Louis Tauran, kierujący Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego, zaś muzułmańskiej, również 12-osobowej - prof. Seyyed Hossein Nasr z Uniwersytetu Geroge’a Washingtona w Waszyngtonie, w zastępstwie chorego księcia Ghaziego z Jordanii.

W końcowym komunikacie z obrad wskazano na istnienie na świecie „wielu przykładów aktywnej współpracy katolicko-muzułmańskiej” w dziedzinie edukacji, działalności charytatywnej i pomocowej.

Uczestnicy spotkania przyznali, że odbywa się ono w czasie ostrych napięć i konfliktów w świecie, podkreślając życiowe znaczenie wzmocnienia wzajemnej współpracy. W tym kontekście jednoznacznie potępili akty terroryzmu, ucisku, przemocy wobec niewinnych ludzi, prześladowań, bezczeszczenia miejsc świętych i niszczenia dziedzictwa kulturowego. Podkreślili, że „nigdy nie można akceptować wykorzystywania religii do usprawiedliwiania takich czynów ani łączenia ich z religią”.

Wskazali, że wychowanie młodych ludzi w rodzinie, szkole, na uniwersytecie, w kościele czy meczecie ma najwyższe znaczenie w kształtowaniu tożsamości, która okazuje szacunek innym. W tym celu szkolne programy i podręczniki winny przedstawiać „obiektywny i pełen szacunku obraz innych”.

Uczestnicy Forum potwierdzili znaczenie dialogu między kulturami i religiami dla pogłębienia wzajemnego zrozumienia. Wymaga to przezwyciężenia uprzedzeń, zafałszowań, podejrzeń i niewłaściwych uogólnień, niszczących „pokojowe stosunki, do których dążymy”.

Zaznaczyli też, że dialog powinien prowadzić do działania, szczególnie wśród ludzi młodych. Zachęcili chrześcijan i muzułmanów do „mnożenia okazji do spotkań i współpracy nad wspólnymi projektami na rzecz wspólnego dobra”.

12 listopada uczestników Forum przyjął w Watykanie papież Franciszek, zachęcając ich do wytrwałości na drodze dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.