Niech Najwyższy pozwoli nam jeszcze bardziej umacniać naszą przyjaźń

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 21.04.2016 23:45

Papieskie przesłanie na żydowskie święto Paschy.

Papież Franciszek Roman Koszowski /Foto Gość Papież Franciszek

22 kwietnia wieczorem Żydzi rozpoczynają obchody święta Paschy, które potrwają do soboty 30 kwietnia. Jest ono pamiątką wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Specjalne przesłanie do społeczności żydowskiej Wiecznego Miasta Papież wystosował z tej okazji na ręce głównego rabina Rzymu Riccardo Di Segni.

Ojciec Święty wspomina z wdzięcznością swoją niedawną wizytę w rzymskiej synagodze, co miało miejsce 17 stycznia. Podkreśla, że został wtedy serdecznie przyjęty przez rabina i całą wspólnotę żydowską. „Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia na święto Paschy – pisze Franciszek. – Przypomina ono, że Wszechmogący wyzwolił swój umiłowany lud z niewoli i zaprowadził go do Ziemi Obiecanej. Niech On wam towarzyszy także dzisiaj obfitością swego błogosławieństwa, niech chroni waszą społeczność i w swoim miłosierdziu obdarzy każdego pokojem” – czytamy w przesłaniu. Papież zapewnia o modlitwie i sam o nią prosi. „Niech Najwyższy pozwoli nam jeszcze bardziej umacniać naszą przyjaźń” – konkluduje Ojciec Święty.

Papież przekazał tż pozdrowienia wspólnocie żydowskiej w Argentynie z okazji rozpoczynającego się dziś w judaizmie święta Paschy. Wysłał je na ręce rabina Abrahama Skórki, z którym przyjaźni się od czasów, gdy był arcybiskupem Buenos Aires. Znakiem trwającej nadal owocnej znajomości był m.in. udział tego argentyńskiego rabina w podróży Ojca Świętego na Bliski Wschód w 2014 r.

„W tych dniach będę modlił się razem z wami wspominając wielkie dzieła Pana i będę prosił, by dokonał On ich ponownie w dzisiejszym świecie, w naszych społeczeństwach i w naszych sercach. Obyśmy odczuli Jego przejście, by po raz kolejny wyzwolił nas z tak wielu zniewoleń” – napisał Franciszek. Ponadto dodał, że w psalmie śpiewamy, iż miłosierdzie Pana trwa na wieki. Prosi Go więc, by to miłosierdzie wyzwoliło nas od bólu i smutku, niesprawiedliwości i wszelkiego bałwochwalstwa. Niech także pocieszy wszystkich zasmuconych i tych, którzy nie mogą wyrazić swojej radości.