Wolność wyznania sercem praw człowieka

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 19.12.2016 23:45

Watykan w OBWE.

Wolność wyznania sercem praw człowieka HENRYK PRZONDZIONO /Foto gość Watykan

Wolność wyznawania wiary stanowi serce praw człowieka. A dialog i współpraca między religiami są ważnymi narzędziami  promowania bezpieczeństwa, zaufania, pojednania i wzajemnego szacunku, przyczyniając się tym samym do budowania pokoju. Na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie mówił o tym w Wiedniu watykański podsekretarz ds. relacji z państwami. Ks. Antoine Camilleri zabrał głos w debacie poświęconej walce z nietolerancją i dyskryminacją względem chrześcijan.

Watykański dyplomata zwrócił uwagę na „antychrześcijańskie barbarzyństwo”, którego świadkami jesteśmy szczególnie w Syrii, Iraku, a ostatnio również znowu w Egipcie. Podkreślił, że „przemoc wymierzona w wyznawców Chrystusa jest tak przerażająca, że wręcz trudno opisać ją słowami”. Zaapelował o zdecydowaną walkę z, jak to określił, „zbrodniami nienawiści” dokonywanymi w wielu krajach należących do OBWE. Wymienił tu celowe niszczenie kościołów, kaplic, symboli religijnych, w tym krzyży i świętych figur. Przypomniał zarazem, że jedną z najnowszych form prześladowania jest marginalizowanie religii i ludzi wierzących, tak by zepchnąć ich co najwyżej do zakrystii ograniczając wiarę do sfery wyłącznie prywatnej. Wezwał, by stawić zdecydowany opór „grzecznym prześladowaniom w białych rękawiczkach”, które są wynikiem politycznej poprawności. Wiara i moralność chrześcijańska są bowiem postrzegane jako coś wrogiego i obraźliwego, a co za tym idzie,  coś co należy wyeliminować z debaty społecznej. Ks. Camillieri przypomniał OBWE, że obowiązkiem tej organizacji jest ochrona wolności wyznawców Chrystusa do wyznawania swej wiary, nawet jeśli obecnie większość zachodniego społeczeństwa uznaje głoszenie chrześcijaństwa za niewygodne.