Watykan: Kard. Tauran zaniepokojony milczeniem mediów islamskich o dialogu z katolikami

KAI/jk

publikacja 26.02.2009 13:17

Dialog z muzułmanami trwa, ale niestety nie znajduje on właściwego zainteresowania w prasie krajów islamskich – stwierdził kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

W Radiu Watykańskim podzielił się on wrażeniami z zakończonego 25 lutego dorocznego spotkania wspólnej komisji islamsko-katolickiej nt. krzewienia pedagogii kultury pokoju. Stronę katolicką reprezentowała Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, islamską – Komitet Stały al-Azhar ds.-Dialogu z Religiami Monoteistycznymi.

W komunikacie końcowym podkreślono m.in. konieczność ochrony młodzieży przed fanatyzmem i przemocą oraz wspomniano o potrzebie rewizji podręczników szkolnych, aby nie dochodziło do obrażania uczuć religijnych. Dzieje się tak niekiedy wskutek błędnego ukazywania prawd wiary, moralności czy też historii innych religii – czytamy w komunikacie końcowym rzymskiego spotkania.

Kardynał wyraził zadowolenie z atmosfery rozmów, które odbywały się w gronie kameralnym. W ich trakcie podkreślono rolę mediów, które powinny prezentować pozytywną i pełną szacunku wizję stosunków między wyznawcami różnych religii. Wskazano na powiązanie między pokojem a poszanowaniem praw człowieka oraz na konieczność przestrzegania zasady swobody sumienia i wyznania. Sporo miejsca poświęcono sprawie zmiany religii, umieszczając te zagadnienia w kontekście sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Purpurat zaznaczył, że jest ona coraz bardziej napięta ze względu na konflikt palestyńsko-izraelski. Obydwie strony zwróciły się do polityków, aby w oparciu o prawo międzynarodowe podjęli wysiłki na rzecz rozwiązania tego problemu w prawdzie, sprawiedliwości i w sposób pokojowy.

Przewodniczący Papieskiej Rady wyraził przekonanie, że stosunki katolicko-muzułmańskie mają ogromne znaczenie dla sprawy pokoju w świecie. Jednocześnie ubolewa, że media arabskie niewiele miejsca poświęcają dialogowi z katolikami. O poprzednim spotkaniu w listopadzie więcej mówiono w prasie europejskiej niż arabskiej – zauważył purpurat. Zwrócił uwagę, że w największym kraju muzułmańskim – Indonezji w ogóle o nim nie mówiono. „Problemem fundamentalnym jest fakt, że dobra atmosfera naszych spotkań na wysokim szczeblu nie wpływa na masy muzułmańskie” – stwierdził w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego kard. Jean-Louis Tauran.