Suma Czing Hai: Kreacje i nauki Najwyższej Mistrzyni

publikacja 28.10.2002 15:46

Bardzo wielu przywódców nowych ruchów religijnych ogłasza się Nauczycielami Ludzkości, stawiając się w jednym szeregu z Chrystusem, Buddą czy Mahometem. Wielu również twierdzi, że wszystkie religie są jednakowo wartościowe i można je wciąż wyznawać, nawet należąc do ruchu. Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Czing Hai wyróżnia się spośród tych ruchów tym, że jego liderem jest kobieta.

Najwyższa Mistrzyni Suma Czing HaiZatarcie różnic między religiami jest cechą charakterystyczną wielu ruchów, wypływającą z zasad modnej ideologii New Age. "Nie należę ani do buddyzmu, ani do katolicyzmu. Należę do Prawdy i nauczam Prawdy. Możecie nazywać to buddyzmem, katolicyzmem, taoizmem lub jak tylko chcecie. Zaakceptuję wszystko" – twierdzi Najwyższa Mistrzyni Suma Czing Hai.
Jej zwolennicy stawiają ją na równi z Chrystusem. Mimo to twierdzą, że można należeć do jej ruchu, a jednocześnie być katolikiem.
Według nauki mistrzyni, drogą do szczęścia jest odkrycie w sobie obecności Boga. W wyniku praktykowania medytacji adept osiąga kolejne poziomy świadomości (Królestwa Bożego).
Jak z żurnala
Najwyższa Mistrzyni nosi również świeckie kreacje
Kiedy przegląda się okładki magazynu wydawanego regularnie przez ruch, trudno oprzeć się wrażeniu, że przypominają one nieco żurnale mody. Na każdej okładce uśmiecha się do wiernych Najwyższa Mistrzyni. Zawsze w odmiennej kreacji, często zupełnie świeckiej. Niejednokrotnie zmienia fryzurę, zawsze dba o nienaganny makijaż. Najwyższa Mistrzyni medytuje, Najwyższa Mistrzyni gra w golfa, Najwyższa Mistrzyni kieruje samochodem...
Ta 52-letnia już Wietnamka urodziła się w 1950 r. w Au Lac, w zamożnej rodzinie katolickiej. Jej prawdziwe nazwisko brzmi Hue Dang Trinh. Z buddyzmem zapoznała się dzięki swej babce, potem praktykowała różne techniki medytacyjne. W wieku 18 lat wyjechała na studia do Anglii, potem do Francji i Niemiec. Tam wyszła za mąż, by po dwóch latach małżeństwa porzucić świeckie życie i wstąpić na ścieżkę poszukiwania oświecenia. Swój cel miała zrealizować praktykując Metodę Quan Jin i oddając się samotnej medytacji w Himalajach. Wreszcie w 1982 roku utworzyła na Tajwanie Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Czing Hai (Suma Ching Hai International Association).
Metoda Quan Jin (w języku chińskim słowo to oznacza kontemplację dźwięku) polega na medytacji nad wewnętrznym Światłem i Dźwiękiem.
Popularność przyniosły jej wykłady zorganizowane przez pierwszych uczniów pochodzących z Tajwanu i Stanów Zjednoczonych.
Jej książki tłumaczone są na wiele języków, a ośrodki ruchu znajdują się na całym świecie. Oprócz propagowania medytacji ruch prowadzi działalność charytatywną, poprzez wspomaganie (także finansowe) ofiar katastrof, wojen i klęsk żywiołowych.
Najwyższa Mistrzyni we wczesnej młodości. Koniec lat sześćdziesiątychPięć stopni wtajemniczenia
Według nauki mistrzyni, w wyniku praktykowania medytacji adept osiąga kolejne poziomy świadomości. Po osiągnięciu poziomu pierwszego (astralnego) człowiek odkrywa swoje ukryte zdolności, rozwija magiczne moce (m.in. widzenia i słyszenia poza zwykłymi granicami, poznawania ludzkich myśli, uzdrawiania). Osiągnięcie poziomu drugiego (budhi – intelektualnego) ma wiązać się z umiejętnością czynienia cudów, możliwością oglądu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a także we podwyższeniu inteligencji, co się wyraża w elokwencji i łatwości dyskutowania. Kto osiąga drugi poziom staje się żyjącym Buddą, ma możliwość duchowego podróżowania i zdobywania wiedzy o innych światach. Wkroczenie w świat trzeci wymaga dokonywanego przez Wielką Mistrzynię oczyszczenia z obciążeń karmicznych z poprzednich wcieleń. Przed osiągnięciem piątego świata należy przekroczyć pełen ciemności poziom czwarty. Poziom piąty nazywany jest rezydencją mistrzów.
Najwyższa Mistrzyni na początku lat osiemdziesiątychPierwszej inicjacji (tzw. duchowego przekazu Boskiej Obecności) Wielka Mistrzyni może dokonać na odległość. Po otrzymaniu instrukcji dotyczących medytacji nad "wewnętrznym Światłem i wewnętrznym Dźwiękiem" rozpoczyna się medytację, która zajmuje ok. 2,5 godziny dziennie. Oprócz tego członkowie ruchu słuchają wykładów zarejestrowanych na kasetach wideo i kasetach magnetofonowych.
Jedynymi zasadami reorganizującymi życie jej wyznawców jest konieczność przestrzegania pięciu zasad:
1. Nie zabijaj żadnych czujących istot (zasada ta obejmuje wegetarianizm),
2. Nie kłam,
3. Nie bierz niczego, co nie zostało ci dane,
4. Nie cudzołóż,
5. Nie zażywaj środków odurzających.
W języku polskim ukazały się dotychczas trzy publikacje autorstwa Mistrzyni Sumy Czing Hai: "Klucz do natychmiastowego oświecenia", "Klucz do natychmiastowego oświecenia – pytania i odpowiedzi" oraz "Klucz do natychmiastowego oświecenia. Książeczka przykładowa" (będąca swego rodzaju wstępem do nauk Mistrzyni). W przygotowaniu jest tomik jej wierszy "Ciche łzy".

Organizacja ma około 300 tysięcy zwolenników na Tajwanie, około 100 tysięcy w USA i około pół miliona w innych krajach. W Polsce oddział Stowarzyszenia został zarejestrowany 10 stycznia 1994 r. Siedziba znajduje się w Warszawie, przewodniczącym jest Łukasz Kuś.

UWAGA: Artykuł został napisany w roku 2002, stąd niektóre zawarte w nim informacje mogą już być nieaktualne.