Etyczna mozaika

Książka - poleca TJ

publikacja 27.03.2009 08:31

W popularnonaukowej książce Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii autorzy zestawiają poglądy etyczne, głoszone przez hinduizm, buddyzm, sikhizm, judaizm, chrześcijaństwo i islam.

Etyczna mozaika

Opis każdej sekcji opiera się na tym samym zestawie zagadnień, co pozwala czytelnikowi porównać, jakie są poglądy poszczególnych religii na konkretne tematy, np. eutanazji czy aborcji. Książka daje obraz mozaiki poglądów etycznych funkcjonujących w świecie.

Autorami każdej części są brytyjscy znawcy danej religii. Opis etyki chrześcijańskiej uwzględnia poglądy protestanckie, katolickie i prawosławne. Autor opisuje nie tylko ideał, ale i jego realizację przez chrześcijan. W takim ujęciu normy etyki chrześcijańskiej stają się miejscami mało czytelne.