Franciszek jest zwiastunem pokoju i braterstwa

VATICANNEWS.VA |

dodane 17.02.2019 19:46

Dokument z Abu Zabi ma ogromne znaczenie, ponieważ kładzie fundament pod braterstwo pomiędzy wierzącymi oraz w całej rodzinie ludzkiej. To opinia Anouara Kbibecha, wiceprzewodniczącego Francuskiej Rady Muzułmańskiej. Należy ona do grona 17 członków Europejskiej Rady, która w ostatnich dniach wyraziła poparcie dla dokumentu podpisanego przez Papieża Franciszka i Wielkiego Imama Al-Ahzar.

Papież Franciszek HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ Papież Franciszek

Zdaniem uczonego muzułmańskiego można wskazać na trzy kręgi braterstwa, które stopniowo sie rozszerzają. Istnieje braterstwo wyznawców tej samej religii, braterstwo pomiedzy wyznawcami religii monoteistycznych oraz braterstwo wszystkich ludzi. Dokument z Abu Zabi pozwala chrześcijanom oraz muzułmanom wyjść z pierwszego kręgu braterstwa i otworzyć się na braterstwo z innymi wierzącymi: właśnie z chrześcijanami, muzułmanami oraz żydami.

Dokument o braterstwie ma ogromne znaczenie, gdyż uzwględnia również czasy, w których żyjemy dzisiaj, naznaczone z jednej strony poważnym kryzysem moralnym i społecznym, a z drugiej strony kryzysem ekonomicznym i politycznym.

Deklaracja odwołuje się do pojęć i wartości, które są zakorzenione w islamie i chrześcijaństwie: szacunek dla drugiego, uznanie wolności sumienia oraz wolności religijnej, równość pomiędzy ludźmi oraz równość pomiędzy kobietami i mężczyznami, dalej odrzucenie wszelkiej formy przemocy i mocne potępienie terroryzmu.

Zdaniem imama najbliższa pielgrzymka Papieża do Maroka będzie ponownym odwiedzeniem ziemi islamu i okazją do zaniesienia jej orędzia pokoju i braterstwa.