Christian de Chergé i Mohamed

Chemin Neuf/Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna Net for God

publikacja 07.12.2010 11:13

Wraz z braćmi mnichami, Christian de Chergé pragnął być "modlącym się pośród modlących się", wśród sąsiadów i przyjaciół muzułmanów, z którymi dzielili codzienność.

O filmie:

Z o. Christian Salenson[1], dyrektorem Instytutu nauki i teologii religii z Marsylii (ISTR) możemy wejść w tym filmie Net For God w oryginalność życia i myśli Christiana de Chergé, przeora Wspólnoty mnichów z Tibhirine,  klasztoru trapistów w Górach algierskiego Atlasu.

Christian de Chergé i Mohamed   Net for God "Boże powołanie, które usłyszałem, przeznaczyło mnie do trwania w tym klasztorze, aby wraz ze wszystkimi mieszkańcami tego kraju przyczyniać się do wcielania owego Miasta Bożego, gdzie muszą zniknąć wszystkie granice krajów, ras i religii" - Christian de Chergé W burzliwych dla Algierii latach, w roku 1996, gdy islam, będący religią wiekszościową ogłosił, że jest on jedyną religią naturalną i odmówił prawa do wyrażania różnic w tym względzie, siedmiu mnichów zostało uprowadzonych i było przetrzymywanych przez dwa miesiące, zanim zostali zamordowani 21 maja 1996. Dwóch spośród braci, Amédée i Jean-Pierre, przeżyli ten dramat. Dzięki nim Notre Dame z Atlasu nadal istnieje, już nie w Algierii, ale w Maroko, w klasztorze w Midelt.

To przez spotkanie z przyjacielem muzułmaninem, Mohamedem, Christian de Chergé otrzymał swe powołanie do bycia mnichem w Algierii, w samym tyglu spotkania z islamem: w czasie wojny w Algierii, Mohamed, ojciec dwojga dzieci, obronił go narażając własne życie podczas jednego ze starć. To wydarzenie staje się decydujące dla jego istnienia, słyszy w nim powołanie do związania się z ludem w Algierii.

Wyświęcony na kapłana w Paryżu w 1964, Christian de Chergé spędza następnie w Opactwie Aiguebelle osiemnaście miesięcy formacji zakonnej, zanim pojedzie do klasztoru w Tibhirine w styczniu 1971. Niewielu chrześcijan, a jeszcze mniej mnichów podejmuje wtedy wejście na drogę duchowego spotkania z muzułmanami. Watykan II dopiero co otworzył drzwi Kościoła katolickiego, uznając, że „nie odrzuca on nic z tego, co prawdziwe i święte w innych wielkich religiach.”

Christian de Chergé i Mohamed   Net for God Wraz z braćmi mnichami, Christian de Chergé pragnie być ‘modlącym się pośród modlących się’, wśród sąsiadów i przyjaciół muzułmanów, z którymi dzieli codzienność Wraz z braćmi mnichami, Christian de Chergé pragnie być ‘modlącym się pośród modlących się’, wśród sąsiadów i przyjaciół muzułmanów, z którymi dzieli codzienność. To na podstawie doświadczenia Christiana de Chergé rodzi się jego oryginalna myśl teologiczna, którą dzieli się w swych pismach, szczególnie w homiliach, konferencjach, które wygłasza w czasie dwunastu lat pełnienia funkcji przeora Wspólnoty.

Prezentowany w filmie wywiad z ks. Christian Salenson na temat myśli o. Christian de Chergé, budzi zasadnicze pytania z dziedziny teologii spotkania religii, która pozostaje bardzo otwartym polem do pracy. Ks. Salenson, oczytany z pismami Christiana de Chergé, dzieli się swym głęboko osobistym przekonaniem  -  ten mały, kruchy klasztor w dławionej Algierii, jest dla naszych czasów znakiem Ducha Świętego, danym nam wszystkim.

 

Christian de Chergé i Mohamed   Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna NET FOR GOD ("Sieć dla Boga") to sieć modlitwy, formacji i ewangelizacji. Powstała z inicjatywy Wspólnoty Chemin Neuf w 2000 roku, aby budować jedność chrześcijan i pokój na świecie. Rozważanie wokół filmu:

1. W czym świadectwo mnichów z Tibhirine do mnie przemawia, do czego mnie ponagla?

2. Czy mogę opowiedzieć o jakimś doświadczeniu spotkania i dialogu z muzułmanami i islamem?

Intencja modlitewna:

za relacje pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami w Algierii.

Słowo Boże do rozważania

Znajduje się ono w Ewangelii św. Jana, rozdział 14, werset 6:

Jezus powiedział: „Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

[1] Christian Salenson jest księdzem w diecezji Nîmes we Francji. Po okresie pełnienia funkcji przełożonego seminarium w Avignon, obecnie jest dyrektorem Instytutu nauki i teologii religii w Marsylii. Jest autorem książki ‘Christian de Chergé, teologia nadziei’, wyd. Bayard, 2009.