• PiB
    29.10.2019 01:24
    Byłbym jednak wdzięczny za uczciwe określenie, kto zacz ci "sygnatariusze". Nadto nie tylko podając religię czy też wyznanie, jeżeli chodzi o chrześcijan, bądź odłam, jeżeli chodzi o inne religie: ale także wskazując rangę w swej wspólnocie wierzących konkretnego podpisującego, czy to np Papież, Kardynał jakiś z Kongregacji, Biskup albo Arcybiskup, Ordynariusz czy Sufragan - to w odniesieniu do Katolików; analogicznie zaś, określając, jakiej rangi wewnętrznej to postać — jeżeli chodzi o inne religie.
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg