• Misjonarz
    15.06.2015 10:42
    Ciekawe, że św. Paweł wychodził z misją głoszenia Słowa nie tylko do pogan, ale i do Żydów podobnie jak św. Piotr. Przecież głosił nauczanie w żydowskich świątyniach. Ponadto film nie komentuje tych fragmentów Pisma Świętego (listów św. Pawła), w których mówi się o tym, że Żydzi są czasowo odrzuceni przez Boga tzn. teraz nie trwają w Przymierzu z Bogiem bo nie uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał czyli w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata. Filmik nie odpowiada na pytanie jak można pogodzić odrzucenie Chrystusa z trwaniem w Przymierzu, którego Chrystus jest obietnicą. Zatem nawracanie Żydów jest możliwe i konieczne, pytanie jak to robić. Możliwe, że poprzez cuda, tak jak nawracanie muzułmanów.
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg