Lepsza ulga na dzieci niż na internet?

Dla rodzin wielodzietnych, które mają niskie dochody, likwidacja ulgi internetowej może się okazać neutralna podatkowo - uważa resort finansów. Według ministerstwa niewykluczone, że rodziny takie będą mogły więcej odliczyć z tytułu ulgi na dzieci.

Problem zapowiadanej na 2013 r. likwidacji ulgi internetowej poruszył w interpelacji poselskiej Jan Warzecha (PiS). Zapytał resort finansów, dlaczego planuje "likwidację prorozwojowej, rodzącej postęp edukacyjny ulgi oraz czy MF rozważa możliwość pozostawienia jej - przynajmniej dla podatników o niskich dochodach".

Wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację poselską napisał, że proponowane przez posła utrzymanie ulgi dla niektórych kategorii podatników, np. tych o niskich dochodach, zwłaszcza wielodzietnych, nie znajduje uzasadnienia. Jego zdaniem taka zmiana przepisów różnicowałaby podatników pod względem uprawnień do ulgi i nadmiernie komplikowałaby system podatkowy.

Według wiceministra dla osób o niskich dochodach, zwłaszcza posiadających na utrzymaniu dzieci, likwidacja ulgi może okazać się neutralna podatkowo. Grabowski wskazał na związek pomiędzy wysokością dochodu podatników, a możliwością dokonywania odliczenia od podatku z tytułu ulgi na dzieci.

"Osoby o niskim dochodzie nie zawsze mogą skorzystać z całej przysługującej im kwoty ulgi na dzieci. Paradoksalnie zatem likwidacja odliczanej od dochodu ulgi na internet dla osób uzyskujących niskie dochody, korzystających z odliczenia od podatku z tytułu ulgi na dzieci, może przyczynić się do zwiększenia kwoty tego odliczenia" - napisał Grabowski.

Wiceminister przypomniał, że ulga na internet obowiązuje od stycznia 2005 r. Została wprowadzona poselską poprawką zgłoszoną podczas prac komisji finansów do projektu nowelizacji ustawy o PIT z 2004 r. Ulga miała zrekompensować podniesienie stawki VAT z 7 proc. do 22 proc. na usługi dostępu do internetu, do czego Polska została zobowiązana przez Komisję Europejską.

"Stopniowy rozwój sieci internet wynika z powszechnej potrzeby dostępu do tej sieci, nie jest natomiast związany z istnieniem ulgi podatkowej" - podkreślił wiceminister.

Zdaniem Warzechy dla wielu polskich rodzin, które uzyskują niskie dochody, zwłaszcza wielodzietnych, ulga na internet jest dużym wsparciem, ułatwiającym dostęp do sieci. Poseł uważa, że zasadne jest utrzymanie ulgi internetowej, przynajmniej dla niektórych kategorii podatników, którzy spełniliby określone kryteria związane np. z wysokością uzyskiwanego dochodu lub liczbą dzieci na utrzymaniu.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BUDŻET, MF, PIT, PRAWO