Watykan i UK za wolnością religijną

Po audiencji ogólnej Benedykt XVI spotkał się z brytyjską delegacją, przebywającą 14 i 15 lutego w Rzymie z okazji 30-lecia stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Wielką Brytanią

Na czele delegacji stoi baronowa Sayeeda Hussain Warsi, minister bez teki w rządzie Davida Camerona. Po rozmowach przeprowadzonych w watykańskim Sekretariacie Stanu wydano obszerny wspólny komunikat w 11 punktach. Przypomniano w nim, że pełne relacje nawiązano w roku 1982, tym samym, w którym Jan Paweł II jako pierwszy w dziejach Papież odwiedził Wielką Brytanię.

Stolica Apostolska i rząd brytyjski zgodne są co do „pilnej konieczności wzmocnienia powszechnych wysiłków na rzecz wolności religijnej jako podstawowego prawa człowieka” – czytamy w komunikacie. Wprowadzanie tego prawa w życie ma służyć poszanowaniu wszystkich religii we wszystkich krajach. Konieczne jest popierania pełnego, globalnego rozwoju, w którym centralne miejsce musi mieć osoba ludzka z jej godnością. Przypomina się takie problemy, jak głód na świecie, potrzebę zapobiegania konfliktom, rozbrojenia, ochrony życia i godności człowieka. W nawiązaniu do przemian w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie podkreślono potrzebę rzeczywistych reform politycznych, gospodarczych i społecznych, zauważając rolę, jaką mogą tam odegrać chrześcijanie, oraz znaczenie dialogu międzyreligijnego.

Stolica Apostolska i rząd brytyjski wyrażają nadzieję na wznowienie negocjacji izraelsko-palestyńskich. Apelują też o natychmiastowe zaprzestanie przemocy w Syrii. W związku ze zbliżającą się londyńska konferencją o Somalii zachęcają wspólnotę międzynarodową do konsekwentnej polityki, by rozwiązać kryzys i zapewnić ochronę mieszkańcom krajów Rogu Afryki. Brytyjski rząd dobrze przyjął poparcie Papieża dla trwającego w Irlandii Północnej procesu pojednania, zgadzając się ze Stolicą Apostolską, że użycie siły w celach politycznych jest godne ubolewania. Mówiono też o brytyjskiej współpracy kulturalnej z Muzeami Watykańskimi. Obie strony uznają szczególną rolę wiary i edukacji dla kultury. Wysoko ocenia się wkład Kościoła katolickiego i w ogóle chrześcijan w brytyjskie społeczeństwo. Stolica Apostolska podkreśla konieczność zagwarantowania instytucjom katolickim działania zgodnego z ich zasadami i przekonaniami, jak też ochrony rodziny opartej na małżeństwie oraz wolności sumienia.

Przewodnicząca brytyjskiej delegacji baronowa Warsi jest urodzoną w Anglii muzułmanką pakistańskiego pochodzenia. Podczas obecnej wizyty w Rzymie wielokrotnie podkreślała ona znaczenie religii, wprost apelując do Europy, by miała więcej ufności w swoje chrześcijaństwo

«« | « | 1 | » | »»