Dzień Judaizmu

Pod hasłem "Ja jestem Józef, brat wasz", w czwartek 17 stycznia Kościół katolicki obchodzi Dzień Judaizmu. Z tej okazji w całym kraju zaplanowano spotkania modlitewne, wystawy, dyskusje i koncerty. Centralne obchody odbędą się w Opolu.

Organizatorem Dnia Judaizmu jest Komitet Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, któremu przewodniczy bp Mieczysław Cisło. Jak podkreśla Komitet, hasło tegorocznego Dnia Judaizmu nawiązuje do historii Józefa i jest ilustracją "dialogu w rodzinie". "Poznawanie historii i tożsamości Izraela zapisanych w Starym Testamencie ma uświadamiać chrześcijanom i żydom elementy łączące te dwie religie. Są to: wiara w jednego Boga, Biblia, tradycja religijna, Dekalog jako fundament praw moralnych i wezwanie do codziennej modlitwy".

W słowie pasterskim bp Cisło, nawiązując do 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II, zwraca uwagę, że "szczególny wkład w soborową myśl o chrześcijańsko-judaistycznych relacjach wniósł papież Jan XXIII", którego można nazwać "ojcem duchowym soborowej deklaracji +Nostra aetate+ (o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich)". "Przyjmując 17 paździer­nika 1960 r. grupę Żydów, zwrócił się do nich ze słowami: +jestem Józef, wasz brat+" - przypomina hierarcha.

Bp Cisło podkreślił, że kolejni papieże potwierdzali wolę kontynuowania dialogu. "Papież Paweł VI promulgował w 1965 r. soborową deklarację. Papież Benedykt XVI w licznych wypowiedziach i gestach przyjaźni wobec Żydów, zwłaszcza w geście odwiedzin synagog, łącznie z rzym­ską, akcentował, że dialog katolicko-judaistyczny jest nieodwracalny" - pisze w liście hierarcha.

Bp Cisło podkreślił wkład Jana Pawła II w budowę dialogu. "Kluczowe dla katolickiej refleksji stały się słowa wypowiedziane przez niego w rzymskiej synagodze w 1986 r., że +Żydzi są naszymi umiłowa­nymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi+. Napiętnował wówczas akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciwko Żydom. A podczas odwiedzin państwa Izrael w trakcie piel­grzymki do Ziemi Świętej w 2000 r. w jerozolimskim Yad Vashem wołał: +Budujmy nową przyszłość, w której chrześcijanie nie będą już żywić uczuć antyżydowskich, ani Żydzi uczuć antychrześcijańskich, ale raczej zapanuje wzajemny szacunek, jaki przystoi tym, którzy czczą jednego Stwórcę i Pana oraz odwołują się do Abrahama, jako naszego wspólnego ojca w wierze+" - przypomniał.

W tym roku gospodarzem ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu będzie Opole. Biskup opolski Andrzej Czaja, zapraszając na tegoroczne obchody Dnia Judaizmu, napisał: "Tylko Bóg może uleczyć skutki podziałów i przywrócić nadzieję odbudowania podstawowych więzów między nami".

Na czwartek na godz. 10 zaplanowano spotkanie przedstawicieli chrześcijan i żydów z władzami Opola. Przed południem wyznawcy obu religii będą mieli okazję wspólnej modlitwy pod obeliskiem po dawnej synagodze. W Muzeum Diecezjalnym w Opolu zostanie otwarta wystawa "Ściana płaczu", zaś w gmachu głównym Uniwersytetu Opolskiego wystawa "Izrael - wczoraj i dziś". Zaplanowano też panel dyskusyjny z udziałem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha.

Poznańskie obchody Dnia Judaizmu trwają już od 9 stycznia. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę judaików i wziąć udział w warsztatach "Święta żydowskie". Na 17 stycznia w kościele św. Wojciecha zaplanowano wspólne nabożeństwo z udziałem abp. Stanisława Gądeckiego oraz przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

W Warszawie w Kościele Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym 17 stycznia o godz. 19 liturgii Słowa Bożego z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim będzie przewodniczył bp Tadeusz Pikus. W niedzielę 20 stycznia będzie można zwiedzić Synagogę Nożyków.

Dzień Judaizmu ustanowiła Konferencja Episkopatu Polski w 1997 r. Jedną z inspiracji była soborowa deklaracja "Nostra aetate" (o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich). W Polsce Dzień Judaizmu przypada corocznie w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 17 stycznia. Obchodzony jest on również przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech, Austrii, Holandii i Szwajcarii.

«« | « | 1 | » | »»