Dzień Judaizmu

Pod hasłem "Ja jestem Józef, brat wasz", w czwartek 17 stycznia Kościół katolicki obchodzi Dzień Judaizmu. Z tej okazji w całym kraju zaplanowano spotkania modlitewne, wystawy, dyskusje i koncerty. Centralne obchody odbędą się w Opolu.

Organizatorem Dnia Judaizmu jest Komitet Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, któremu przewodniczy bp Mieczysław Cisło. Jak podkreśla Komitet, hasło tegorocznego Dnia Judaizmu nawiązuje do historii Józefa i jest ilustracją "dialogu w rodzinie". "Poznawanie historii i tożsamości Izraela zapisanych w Starym Testamencie ma uświadamiać chrześcijanom i żydom elementy łączące te dwie religie. Są to: wiara w jednego Boga, Biblia, tradycja religijna, Dekalog jako fundament praw moralnych i wezwanie do codziennej modlitwy".

W słowie pasterskim bp Cisło, nawiązując do 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II, zwraca uwagę, że "szczególny wkład w soborową myśl o chrześcijańsko-judaistycznych relacjach wniósł papież Jan XXIII", którego można nazwać "ojcem duchowym soborowej deklaracji +Nostra aetate+ (o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich)". "Przyjmując 17 paździer­nika 1960 r. grupę Żydów, zwrócił się do nich ze słowami: +jestem Józef, wasz brat+" - przypomina hierarcha.

Bp Cisło podkreślił, że kolejni papieże potwierdzali wolę kontynuowania dialogu. "Papież Paweł VI promulgował w 1965 r. soborową deklarację. Papież Benedykt XVI w licznych wypowiedziach i gestach przyjaźni wobec Żydów, zwłaszcza w geście odwiedzin synagog, łącznie z rzym­ską, akcentował, że dialog katolicko-judaistyczny jest nieodwracalny" - pisze w liście hierarcha.

Bp Cisło podkreślił wkład Jana Pawła II w budowę dialogu. "Kluczowe dla katolickiej refleksji stały się słowa wypowiedziane przez niego w rzymskiej synagodze w 1986 r., że +Żydzi są naszymi umiłowa­nymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi+. Napiętnował wówczas akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciwko Żydom. A podczas odwiedzin państwa Izrael w trakcie piel­grzymki do Ziemi Świętej w 2000 r. w jerozolimskim Yad Vashem wołał: +Budujmy nową przyszłość, w której chrześcijanie nie będą już żywić uczuć antyżydowskich, ani Żydzi uczuć antychrześcijańskich, ale raczej zapanuje wzajemny szacunek, jaki przystoi tym, którzy czczą jednego Stwórcę i Pana oraz odwołują się do Abrahama, jako naszego wspólnego ojca w wierze+" - przypomniał.

W tym roku gospodarzem ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu będzie Opole. Biskup opolski Andrzej Czaja, zapraszając na tegoroczne obchody Dnia Judaizmu, napisał: "Tylko Bóg może uleczyć skutki podziałów i przywrócić nadzieję odbudowania podstawowych więzów między nami".

Na czwartek na godz. 10 zaplanowano spotkanie przedstawicieli chrześcijan i żydów z władzami Opola. Przed południem wyznawcy obu religii będą mieli okazję wspólnej modlitwy pod obeliskiem po dawnej synagodze. W Muzeum Diecezjalnym w Opolu zostanie otwarta wystawa "Ściana płaczu", zaś w gmachu głównym Uniwersytetu Opolskiego wystawa "Izrael - wczoraj i dziś". Zaplanowano też panel dyskusyjny z udziałem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha.

Poznańskie obchody Dnia Judaizmu trwają już od 9 stycznia. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę judaików i wziąć udział w warsztatach "Święta żydowskie". Na 17 stycznia w kościele św. Wojciecha zaplanowano wspólne nabożeństwo z udziałem abp. Stanisława Gądeckiego oraz przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

W Warszawie w Kościele Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym 17 stycznia o godz. 19 liturgii Słowa Bożego z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim będzie przewodniczył bp Tadeusz Pikus. W niedzielę 20 stycznia będzie można zwiedzić Synagogę Nożyków.

Dzień Judaizmu ustanowiła Konferencja Episkopatu Polski w 1997 r. Jedną z inspiracji była soborowa deklaracja "Nostra aetate" (o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich). W Polsce Dzień Judaizmu przypada corocznie w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 17 stycznia. Obchodzony jest on również przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech, Austrii, Holandii i Szwajcarii.

«« | « | 1 | » | »»
 • Ajja
  16.01.2013 08:11
  Czy wiadomo już czy, gdzie i kiedy będzie można uczestniczyć w organizowanym przez "starszych braci" Dniu Katolicyzmu? Nie chciałabym przegapić.
 • Rohirrim
  16.01.2013 10:16
  Chciałoby sie powiedzić że z wyznawcami judaizmu łączy nas Jezus, Mesjasz Pan który jest najlepszym wyjasnieniem historii Izraela. Tylko na przyjęciu tej prawdy mozna budowac relacje z wyznawcami judaizmu. Przyjmując inna optykę dokonujemy "wydziedziczenia wyznawców Chrystusa z tej życiodajnej gleby, jaką również dla nas stanowi Stary Testament" (ks.prof. W.Chrostowski).

 • Kael
  16.01.2013 15:35
  @Ajja, twoja reakcja jest typowo starotestamentowa. "oko za oko".

  Chrzescijanin nie byc dobry, dla tych, ktorzy sa dla niego dobrzy, bo tak i poganie czynia.

 • Iza100
  16.01.2013 16:31
  Judaizm rabiniczny, to zupełnie co innego niż judaizm biblijny starożytnego Izraela...

  Nasz Papież Jan Paweł II niestety został źle przetłumaczony, powiedział "Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i można powiedzieć, w pewnym sensie naszymi starszymi braćmi".Opuszczenie określenia "w pewnym sensie" jest niedopuszczalne, bo zmienia całkowicie pojmowanie rzeczywistości.

  Nasze drogi rozchodziły się stopniowo, ale ostatecznym, a wyraźnym znakiem dla Żydów i chrześcijan pierwszych wieków było uformowanie się Miszny i potem Talmudu.

  "Błogosławiony jesteś Ty, Panie Boże nasz, Królu wszechświata, że nie uczyniłeś mnie gojem". To jedno z wezwań codziennej modlitwy Żydów zapisana w Talmudzie(Menahoth 43b 44a). Dla Żyda, goj, to goj i nie ma co tu w ogóle dyskutować...
  A chrześcijanin?! (Dziś można by tu jeszcze dodać, a Polak!) Św. Paweł napisał, że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan (1 Kor 1,23).
  To właśnie jest przyczyna rozejścia naszych dróg. Chrystus ukrzyżowany, który jak wierzymy i wyznajemy zmartwychwstał zgodnie z Pismem (1 Kor 15,4).
  On był zapowiadany przez proroków Izajasza, Zachariasza... O Nim mówi Psalm 22, którym Jezus modlił się umierając na krzyżu, a za jego plecami właśnie rzucano losy o szatę.

  Jedni Żydzi przyjęli i uwierzyli, że Jezus z Nazaretu jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem, czyli Chrystusem. Ci stali się chrześcijanami, potem dołączyli do nich już nie tylko Żydzi, ale i inni, nie-Żydzi, co jest owocem misyjnej działalności Pierwotnego Kościoła, pierwszych Apostołów, a zwłaszcza Apostoła Pawła, który był Żydem i faryzeuszem, który pobierał nauki u Gamaliela(Dz 22,1-21; Dz 26,1-29).
  Pozostali nie uwierzyli i odrzucili Jezusa i zaczęli się zastanawiać, jak więc ma wyglądać ich wiara, w okolicznościach, gdy II-ga Świątynia została zburzona. Jak realizować rzeczywistość Księgi Kapłańskiej, która jest sercem Prawa, sercem Tory?

  Tak w Jawne zasłynął Rabban Jochanan ben Zakkai i Rabban Gamaliel II. Zaistniało środowisko Tannaitów (aram. תנאים tanaim) i Amoraitów (aram. אמורא; l.mn.: אמוראים, Amora'im)w którym powstała Miszna, a potem Talmud.

  Tak skrótowo rzecz ujmując uformowała się nowa forma judaizmu - judaizmu rabinicznego.
  Nie ma już Świątyni, nie można zatem uprawiać kultu ofiarniczego, nie potrzebni są też dlatego kapłani... Ale mamy za to synagogi które istniały i wcześniej, ale ich rola znacząco wzrosła, bo tu sprawuje się kult Tory - odczytywanie i liturgię oraz są rabini, którzy nauczają, pouczają i wyjaśniają,a ich rozstrzygnięcia są wiążące, ale wcale nie muszą się wzajemnie ze sobą zgadzać.

  Przy podejmowaniu dialogu, trzeba by więc wziąć pod uwagę wszystkie te wydarzenia i przemiany jakie w związku z tym zaistniały.

  Rodzi się zatem pytanie o dialog pomiędzy wyznawcami judaizmu rabinicznego, a chrześcijanami, w szczególności zaś Kościołem Rzymskokatolickim z Jego Magisterium i Papieżem na czele.

  Czym jest, a czym powinien być oraz na czym właściwie powinien opierać się i polegać dialog między tymi obiema rzeczywistościami?

Komentowanie dostępne jest tylko dla .