Malta: PKWP o prześladowaniach chrześcijan

„Czy chrześcijaństwo przetrwa prześladowania?”. To pytanie było myślą przewodnią konferencji zorganizowanej na Malcie przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Spotkanie poświęcone przyszłości chrześcijan, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Afryce, zainaugurowało zarazem oficjalną działalność biura stowarzyszenia w tym wyspiarskim kraju. Maltańskim obradom przewodniczył kard. Mauro Piacenza. 

Na konferencję zaproszeni zostali prelegenci z Syrii (patriarcha Grzegorz III Laham), Iraku, Libanu (siostra Hanan), Egiptu (bp Kyrillos William), Nigerii (abp Ignatius Kaigama) i Kenii. Obecni byli również biskupi Malty i Gozo, nuncjusz apostolski na Malcie, jak również prezydent i premier Malty oraz dyrektor generalny UNESCO. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele z Centrali Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Königstein oraz dyrektorzy z 17 krajów, gdzie już działają biura Stowarzyszenia, w tym dyrektor sekcji polskiej PKWP ks. Waldemar Cisło.

Kard. Piacenza w przemówieniu na rozpoczęcie spotkania przypomniał mocne chrześcijańskie korzenie Malty. Z wdzięcznością podkreślił jej wkład w światową misję na rzecz pokoju i pojednania, ukazując ten kraj jako pomost między różnymi kulturami. Wskazał też rolę, jaką Malta pełni w ochronie chrześcijańskich korzeni Europy.

Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dyrektora Stowarzyszenia z Francji Marca Fromagera pt.: „Czy chrześcijanie przetrwają prześladowania?”. Wskazał on, że przetrwanie wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie zależy od solidarności chrześcijan z całego świata. Zaprezentował również sytuację w poszczególnych krajach, ukazując dramatyczne zmniejszenie się wspólnot chrześcijańskich na tych terenach. Dla przykładu w Libanie od 1983 r. liczba chrześcijan spadła o 30 proc., w Iranie od 1979 r. zmniejszyła się o dwie trzecie, a jeszcze bardziej dotkliwy spadek odnotowano w Betlejem. W 1948 r. chrześcijanie stanowili 85 proc. mieszkańców miasta, obecnie jest ich 12 proc.

Marc Fromager mówił też o liście syryjskich męczenników, którą sporządził patriarcha Grzegorz III. Do końca 2013 r. było na niej 213 nazwisk. Niestety, nie jest ona zamknięta… Dyrektor francuskiej sekcji PKWP ukazał, że w Syrii sprawdza się iracki scenariusz, tzn. „oczyszczanie” kraju z chrześcijan. W swoim wystąpieniu pytał, czy trzeba jeszcze ukazywać szerszy scenariusz, który wykazywałby strategię tworzenia Bliskiego Wschodu bez chrześcijan. Odpowiedzialnymi za taką sytuację w tym regionie są według niego kraje, które starają się tam wprowadzać model zachodniej demokracji. Jaki to ma skutek, pokazuje sytuacja w Iraku, a obecnie w Syrii.

Fromager ukazał również nadzieje dla chrześcijan. Przywołał wystąpienie saudyjskiego imama, który z przerażeniem przyznał, że każdego roku w Afryce ma miejsce 6 mln konwersji muzułmanów na chrześcijaństwo. Mają one miejsce także na Półwyspie Arabskim, jednak nie można ich łatwo policzyć, gdyż ze względów bezpieczeństwa są anonimowe.

W Egipcie obecni zwierzchnicy religijni Koptów, prawosławny papież i patriarcha katolicki, są o wiele bliżej ze sobą na drodze dialogu jedności niż ich poprzednicy. Jest to owoc wspólnie przeżywanego cierpienia obu Kościołów.
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ