Religia a pokój i sprawiedliwość

Wyznawcy judaizmu, chrześcijaństwa i islamu wierzą w Boga, który objawił nam swoją miłość.

„Chwałą Boga jest pokój i sprawiedliwość na ziemi”. Referat pod takim tytułem wygłosił dziś przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” w świętym mieście szyitów Kom w Iranie. Kard. Peter Turkson uczestniczy w zorganizowanej przez tamtejszy ośrodek studiów prawnych konferencji na temat „Roli religii objawionych w osiąganiu pokoju i sprawiedliwości na świecie”. Biorą w niej udział wykładowcy i studenci muzułmańskich seminariów.

Szef dykasterii Stolicy Apostolskiej ds. pokoju i sprawiedliwości nawiązał do niedawnej wizyty w Watykanie prezydenta Iranu Hassana Rouhaniego i jego spotkania z Ojcem Świętym. Podkreślił, że wyznawcy trzech wielkich religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu – wierzą w Boga Stworzyciela, który objawił nam swoją miłość. Kard. Turkson przypomniał troskę o ochronę stworzenia ze strony papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka, który wydał encyklikę Laudato si’. Zwrócił przy tym uwagę, że również liczni muzułmanie okazują zainteresowanie problematyce ekologicznej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama