Dzień Islamu 2002

Głównym punktem tegorocznego dnia modlitw poświęconego islamowi, na który zaprasza Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, będzie spotkanie w kaplicy akademickiej sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Znany jest już szczegółowy program tego spotkania, które rozpocznie się wejście do kaplicy w milczeniu biskupa i imama.26 stycznia tego typu spotkania odbędą się w różnych regionach Polski.

Dzień ten jest obchodzony w Kościele w Polsce już po raz drugi na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Spotkanie w Warszawie rozpocznie się o godz. 16.00 odczytaniem fragmentu przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego w 2000 r. w meczecie w Damaszku. Do sanktuarium uroczyście wkroczy biskup z klerykami oraz imam, którzy pozdrowią się znakiem krzyża i basmallą w obecności bp. Piotra Libery, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Kolejnym punktem programu będzie czytanie świętych Ksiąg: Biblii i Koranu, w tym Pisma Świętego po polsku i arabsku, a Koran po arabsku będzie recytował imam warszawsko-białostocki Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Rady Imamów RP. Podczas spotkania przewiduje się także wystąpienia ambasadora Libanu. Słowo pasterskie wygłosi bp Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. dialogu katolików i muzułmanów. Spotkanie zakończy się modlitwą i błogosławieństwem.

Spotkanie modlitewne w Warszawie, w którym zapowiedzieli swój udział zarówno katolicy jak i muzułmanie, organizuje Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów razem z Komitetem ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Międzyreligijnego. Obaj współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów - Zdzisław Bielecki i imam Selim Chazbijewicz - oceniają, że dzień modlitw poświęconych islamowi" jest jedną z ważniejszych inicjatyw umacniających wzajemne poznanie i zrozumienie przedstawicieli obu religii".Pierwszy w historii Kościoła katolickiego w Polsce dzień modlitw poświęconych islamowi miał miejsce 26 stycznia 2001. - To dzień potrzebny katolikom, by zauważyli żyjących obok nich muzułmanów - mówili wtedy przedstawiciele islamu, wyrażając radość z inicjatywy Episkopatu Polski. Główne spotkania odbyły się wówczas Warszawie, Gdańsku i Olsztynie.- Celem tego dnia jest bliższe porozumienie i szukanie płaszczyzn współpracy - przypomina bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Biskup przypomniał, że dzień modlitw poświęconych islamowi został wpisany w kalendarz różnych obchodów kościelnych we wszystkich diecezjach.

O ustanowieniu Dnia Modlitw Poświęconego Islamowi 26 stycznia - czyli dzień po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - zadecydowała Konferencja Episkopatu Polski w październiku 2000 r. Pomysłodawcą była Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, powstała w czerwcu 1997 r. Rada organizuje sesje naukowe, wspólne akcje charytatywne, wydaje oświadczenia Przewodniczącym Rady jest ze strony katolickiej Zdzisław Bielecki i a ze strony muzułmańskiej Selim Chazbijewicz, imam meczetu w Gdańsku. W Polsce żyje obecnie ok. 4,5 tys. muzułmanów. Blisko 99 proc. z nich to Tatarzy i ich potomkowie, zamieszkujący terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów od 600 lat i kontynuujący tradycje swojej wiary. W dzisiejszych granicach Polski, Litwy i Białorusi żyje ich w sumie ok. 20 tys. W naszym kraju należą oni do dwóch organizacji: Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP i Związku Tatarów Polskich. Najwięcej wyznawców islamu mieszka obecnie na Białostocczyźnie - w samym Białymstoku ok. 1,8 tys. osób ma rodowód tatarski. Według najnowszej "World Christian Encyklopedia" wydanej przez "Oxford Press" w Nowym Jorku, islam jest drugą - po chrześcijaństwie - pod względem wielkości religią świata. Ma 1,1 miliarda wyznawców. Muzułmanie stanowią 19,6 proc. ludności świata. Przed stu laty było ich 12,3 proc.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |