Przed synodem dla Bliskiego Wschodu

Październikowe Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu wiele miejsca poświęci dialogowi katolików z muzułmanami – twierdzi agencja Asianews. Powołuje się przy tym na opinie ekspertów przygotowujących Instrumentum laboris.

Dokument ten 6 czerwca br. Ojciec Święty przekaże biskupom tego regionu w stolicy Cypru, Nikozji. Synod będzie się odbywał w dniach od 10-24 października w Watykanie pod hasłem, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących”

Według informacji Asianews w dokumencie zwrócona zostanie uwaga na konieczność wzajemnego otwarcia w dialogu z islamem, pełnego poszanowania wolności religijnej chrześcijan żyjących w krajach muzułmańskich, w tym prawo do głoszenia Ewangelii. Zdaniem agencji dialog ten powinien charakteryzować się przyjaźnią, ale też wielką jasnością stanowisk. Chrześcijanie muszą mieć takie samo prawo do głoszenia Ewangelii, jak muzułmanie, którzy mogą w krajach chrześcijańskich głosić i praktykować swą wiarę. Agencja Asianews informuje, że do Watykanu nadeszło sporo odpowiedzi na pytania stawiane w Lineamenta i jest to ponad 200 stron tekstu. Wiele z nich pochodzi z Iraku, Egiptu i Syrii.

Według agencji szczególnie interesujące są głosy pochodzące z Ziemi Świętej, dotyczące zwłaszcza relacji z judaizmem. Zarzucono tamtejszym Kościoły lokalnym, iż są „nazbyt arabskie” i zbyt mało żyją świadectwem w świecie żydowskim, choć niektóre z nich zwracają uwagę na konieczność ponownego odkrycia żydowskich korzeni wiary chrześcijańskiej.

Przygotowywany dokument będzie nawiązywał do wizji Benedykta XVI, aby w Ziemi Świętej istniały obok siebie dwa narody i dwa państwa- Izrael i Palestyna, żyjące w pokoju i bezpieczeństwie, odrzucające przemoc jako metodę rozwiązywania problemów. Do Sekretariatu Synodu dotarła jedna odpowiedź ze środowiska żydowskiego natomiast nie było żadnej ze środowiska muzułmańskiego.

24 kwietnia Benedykt XVI mianował przewodniczących obrad, relatora generalnego i sekretarza Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu.

Honorowymi przewodniczącymi zgromadzenia zostali dwaj patriarchowie: maronicki – kard. Nasrallah Pierre Sfeir z Libanu i chaldejski – kard. Emmanuel III Delly z Iraku. Przewodniczącymi delegowanymi przez papieża do prowadzenia obrad będą natomiast: prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, kard. Leonardo Sandri i patriarcha syryjski Ignace Youssif III Younan z Libanu.

Relatorem generalnym zgromadzenia został mianowany patriarcha koptyjski Antonios Naguib z Egiptu, zaś sekretarzem specjalnym – maronicki arcybiskup Cypru, Joseph Soueif.

«« | « | 1 | » | »»