Filipiny: nadzieje na pokój oraz rozwój dialogu międzyreligijnego

Wierni Kościoła katolickiego opowiadają się za autonomią regionu zamieszkiwanego przez muzułmanów na południu Filipin. Mogłoby to położyć kres konfliktowi, który od wielu lat dotyka ten azjatycki kraj.

 Na terenie tym, nazywanym Bangsamoro, żyje około 4 mln ludzi. Większość stanowią wyznawcy islamu.

Referendum w tej sprawie odbyło się 21 stycznia. Druga część społecznej konsultacji przewidziana jest na 6 lutego. Wzywa ono do wyrażenia zgody na wydzielenie obszaru samorządnego pod nazwą Bangsamoro, tzn. „Naród ciemny”, odnosząc się do nazwy jaką nadali kolonizatorzy hiszpańscy muzułmanom zamieszkującym to terytorium w 1500 r. Chodzi o ustanowienie autonomicznego regionu z własnym prawodawstwem. To nowe prawo ustrojowe udziela władzy wykonawczej, legislacyjnej oraz podatkowej jednemu z najbiedniejszych regionów kraju. Natomiast rząd w Manili zachowa kontrolę nad obronnością, bezpieczeństwem, polityką zagraniczną oraz monetarną oraz mianuje władze przejściowe wybierane spośród większości muzułmańskiej, aż do wolnych wyborów w 2022 r., kiedy miejscowa ludność będzie głosowała na własny parlament oraz premiera.

Dla biskupów i wiernych Kościoła katolickiego referendum jest zapowiedzią rozwoju tego regionu oraz wzmożenia dialogu międzyreligijnego. Zdaniem liderów katolickich nie jest to jedynie akt prawny, ale porozumienie pokojowe. Utworzenie regionu autonomicznego to najwłaściwsza droga do znalezienia rozwiązania politycznego, które położy kres toczącemu się od lat konfliktu pomiędzy Manilą a separatystycznymi grupami islamskimi. Po wielu nieudanych próbach, stanowi to być może ostatnią możliwość na osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju na południu Filipin. Nowe prawodawstwo dotyczące autonomii wychodzi naprzeciw historycznym niesprawiedliwościom dotykającym muzułmanów oraz zakłada wzajemną akceptację obu stron. To szansa na podjęcie dialogu życia, działania oraz na spotkanie duchowości chrześcijańskiej i muzułmańskiej.
 

«« | « | 1 | » | »»