Ilu Żydów żyje na całym świecie?

Na całym świecie populacja żydowska wzrosła w minionym roku żydowskim o 100 tys. do 15,2 mln. Około 6,9 mln z nich mieszka w Izraelu, według danych opublikowanych w niedzielę przez państwową izraelską organizację imigracyjną Jewish Agency for Israel. Żydowski rok 5782 rozpoczyna się "Rosz Haszana" - Nowym Rokiem w poniedziałek, 6 września, wieczorem.

Odsetek Żydów mieszkających w Izraelu wzrósł o pół procenta do 45,3 procent w 5781 roku. Spośród Żydów nie mieszkających w Izraelu, około 6 milionów mieszka w USA, 118.000 w Niemczech. Według statystyk, około 27.000 Żydów mieszka w krajach arabskich i muzułmańskich, w tym 14.500 w Turcji i 9.500 w Iranie. Według organizacji, statystyki obejmują wszystkie osoby, które nazywają siebie Żydami i nie należą do żadnej innej religii.

W sumie 18 milionów ludzi spoza Izraela jest otwartych na migrację do Izraela na mocy tzw. " aliji" - "prawa powrotu". Prawo to dotyczy osób, które same lub ich małżonkowie są potomkami przynajmniej jednego żydowskiego dziadka. Zgodnie z definicją prawa religijnego, osoba jest Żydem, jeśli urodziła się z matki Żydówki lub przeszła na judaizm zgodnie z prawem religijnym. Każdy, kto imigruje do Izraela jako Żyd, otrzymuje automatyczne obywatelstwo.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| ŻYDZI

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama