Żydzi i chrześcijanie - razem w obronie godności

„Jedną z najważniejszych rzeczy jaką wspólnie możemy czynić to świadczenie razem o naszym głębokim przekonaniu, że każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga i dlatego posiada nienaruszalną godność” – powiedział Ojciec Święty przyjmując dziś na audiencji delegację najstarszej nieprzerwanie działającej żydowskiej organizacji B’nai B’rith International.

Benedykt XVI wyraził uznanie dla zaangażowania przedstawicieli B’nai B’rith International w dialog katolicko-żydowski. Przypomniał, że pod koniec lutego odbyło się w Paryżu spotkanie Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności z okazji 40. lecia dialogu. W jego skład wchodzą przedstawiciele watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem oraz Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych, do którego należy 11 głównych organizacji wyznania mojżeszowego na świecie.

Mówiąc o owocach dialogu papież podkreślił, że trzeba je postrzegać jako wielki Boży dar. Przypomniał, że podczas paryskiego spotkania obydwie strony wyraziły pragnienie współpracy w obliczu wyzwań jakie stawia dziś świat. Są to walka z ubóstwem, niesprawiedliwością i naruszaniem powszechnych praw człowieka. Zaznaczył, że istnieje wiele możliwości współpracy chrześcijan i żydów na rzecz lepszego świata i dobra ludzkości.

Ojciec Święty wskazał na możliwość praktycznej współpracy w zakresie dzieł charytatywnych. „Jednak jedną z najważniejszych rzeczy jaką wspólnie możemy czynić to świadczenie razem o naszym głębokim przekonaniu, że każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga (por. Rdz 1,26-27) i dlatego posiada nienaruszalną godność” – stwierdził papież. Zaznaczył, iż to przekonanie pozostaje najpewniejszą podstawą wszelkich wysiłków na rzecz obrony i krzewienia niezbywalnych praw każdej istoty ludzkiej.

Benedykt XVI przypomniał, że podczas rozmów między delegacjami Głównego Rabinatu Izraela i watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, pod koniec marca w Jerozolimie, podkreślono konieczność krzewienia właściwego rozumienia roli religii w życiu współczesnego społeczeństwa.

„Życie i praca wszystkich ludzi wierzących powinny być nieustannym świadectwem transcendencji, wskazywaniem na rzeczywistości niewidzialne, leżące poza nami i wyrażać przekonanie, że miłująca, współczująca Opatrzność kieruje losami dziejów, niezależnie od tego jak bardzo trudne i niebezpieczne może się wydawać pielgrzymowanie tą drogą” – powiedział papież. Zacytował słowa proroka Jeremiasza: „Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie” (Jer 29,11).

«« | « | 1 | » | »»