Trackie skarby

Dużą wystawę pokazującą najsłynniejsze skarby trackie otwarto w odrestaurowanym Muzeum Archeologicznym w Warnie. Część niedawno znalezionych przedmiotów ze złota i srebra oraz ceramiki pokazywana jest szerszej publiczności po raz pierwszy.

Wystawa jest zatytułowana: "Złoto Traków: legendy ożywają". Pokazane na niej przedmioty pochodzą ze zbiorów muzeów archeologicznych w Sofii, Płowdiwie i Warnie.

"Wystawa opowiada o Trakach, ich religii i rytuałach, które stały się jednym ze źródeł starożytnej mitologii greckiej, o powiązaniach między Trakami i starożytnymi Grekami w Europie Południowo-Wschodniej" - powiedział dyrektor sofijskiego Muzeum Historycznego prof. Bożydar Dymitrow.

W Warnie pokazano przedmioty związane z kultem boga Dionizosa oraz bogate dary pogrzebowe z pochówku arystokraty i bojownika: złoty wieniec i pierścień ze scenami mitologicznymi, amunicję, srebrny ryton, broń. Są to skarby z okolic wsi Złatica w południowo-wschodniej Bułgarii.

W oddzielnym pomieszczeniu znajduje się najsłynniejszy skarb znaleziony na ziemiach bułgarskich - z Panagiuriszte. Pochodzi on z IV wieku p.n.e. i należał do bardzo bogatego trackiego władcy, prawdopodobnie króla Sewta III. Zbiór składa się z dziewięciu naczyń o łącznej wadze 6,1 kg. Jest to jeden z najpiękniejszych przykładów starożytnej sztuki trackiej.

Na skarb składają się rytony w kształcie głów ludzkich i zwierzęcych ozdobione scenami z mitologii, bogato zdobiona amfora ze scenami nawiązującymi do wojny trojańskiej, z uchwytami w kształcie centaurów, oraz taca. Według fachowców przedmioty te, o wysokim poziomie artystycznym, powstały w grecko-azjatyckim kręgu kulturowym.

Wśród najciekawszych eksponatów jest złota biżuteria z III wieku p.n.e., znaleziona niedawno w Sinemorcu na południowym wybrzeżu czarnomorskim, grecka malowana ceramika z Sozopolu oraz zbiór rzymskich figurek i złotych ozdób, którego nielegalny wywóz udaremniono na granicy z Turcją.

Tracja to starożytna kraina położona między dolnym Dunajem, Morzem Czarnym, Morzem Egejskim i rzeką Strymon (dziś Struma). Część Tracji była bardzo urodzajna, szczególnie w dolinie rzeki Hebros (dziś Marica). Zamieszkujące ją plemiona osiągnęły wysoki poziom rozwoju, w dużej części dzięki korzystnym kontaktom handlowym z nadmorskimi koloniami greckimi.

Najliczniejsze plemię trackie - Odrysi - utworzyło w IV wieku p.n.e. między Dunajem i Rodopami organizm państwowy. W swojej pięciowiekowej historii królestwo Odrysów było największym państwem w Europie Południowo-Wschodniej, które wytworzyło bogatą i niezwykle ciekawą kulturę materialną. W 46 roku n.e. zostało opanowane przez Rzymian i stało się rzymską prowincją pod nazwą Tracja.

«« | « | 1 | » | »»