Dialog w Paryżu

Kolejne, już 21. spotkanie Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności rozpoczęło się 27 lutego w Paryżu. Komitet obchodzi 40-lecie istnienia.

W jego skład wchodzą przedstawiciele watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem oraz Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych, reprezentującego kilka głównych organizacji żydów na świecie. Odbywające się co dwa lata posiedzenia Komitetu Łączności koncentrują się ostatnio na praktycznej współpracy katolicko-żydowskiej w oparciu o przykazania Dekalogu, będące podstawą etyki obu religii. Np. po takim spotkaniu w 2006 r. w Kapsztadzie na terenie RPA podjęto wspólne zwalczanie epidemii AIDS, a po wcześniejszym w 2004 r. w stolicy Argentyny Buenos Aires – współdziałanie na polu finansowym w walce z ubóstwem.

W obradach Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności, trwających do środy 2 marca w Paryżu, bierze udział ok. 70 osób. Kurię Rzymską reprezentują m.in. kardynałowie Kurt Koch, Jean-Louis Tauran i Peter Turkson, czyli przewodniczący Papieskich Rad, odpowiednio ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Dialogu Międzyreligijnego i „Iustitia et Pax”.

Szwajcarski kardynał Koch z racji pełnionego w Watykanie urzędu kieruje równocześnie Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Inni uczestnicy to m.in. kilku kardynałów i biskupów z Francji, a także łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal i franciszkański kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa. Wśród przedstawicieli strony żydowskiej są rabini francuscy i amerykańscy.

W programie spotkania znalazło się odwiedzenie 28 lutego gminy żydowskiej w Raincy pod Paryżem, gdzie przed pięciu laty został okrutnie zamordowany z powodu swego pochodzenia młody 24-letni żyd Ilan Halimi. Uczestnicy udadzą się też 1 marca do innej podparyskiej miejscowości, mianowicie Drancy, gdzie podczas II wojny światowej był obóz przejściowy dla francuskich Żydów wywożonych do obozów zagłady poza Francję.

«« | « | 1 | » | »»