KUL z szansą na pogłębienie dialogu międzyreligijnego

W drugiej dekadzie XXI w. dostrzega się wyraźną potrzebę autentycznego dialogu i debat z udziałem myślicieli i liderów religijnych.

Szansą na rozwój dialogu międzyreligijnego, a także dialogu jako takiego, jest utworzenie na KUL Centrum Abrahama Heschela. Katolicki Uniwersytet Lubelski, założony w 1918 r. przez ks. Idziego Radziszewskiego przy finansowym wsparciu Karola Jaroszyńskiego, uznawany był w najtrudniejszych latach za oazę wolności i miejsce swobodnego dialogu naukowców i liderów reprezentujących różne środowiska. Na KUL przyjmowano studentów, którzy nie mieli możliwości ukończenia studiów na innych uczelniach ze względu na ich światopogląd, sprzeczny z oficjalnym stanowiskiem władzy ludowej. Dziś, w czasie relatywnej wolności i pluralizmu światopoglądowego, KUL nadal może być liderem dialogu i wymiany poglądów. W nowym Centrum Abrahama Heschela wiele środowisk dostrzega potencjał do promowania autentycznego dialogu i poszukiwań porozumienia w niepewnym świecie. Widzi to także pochodzący a Argentyny rabin Abraham Skórka, wykładowca na Uniwersytecie Georgetown i przyjaciel papieża Franciszka.

- Tworząc Centrum Abrahama Heschela, KUL daje pozytywną odpowiedź na jego wezwanie kierowane do Żydów i katolików, by zmieniali bieg historii - napisał rabin Abraham Skórka w przesłaniu z okazji inauguracji Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela na KUL. Rabin Skórka podkreśla w przesłaniu z okazji otwarcia centrum, że A. Heschel nauczał o absolutnej konieczności dialogu międzyreligijnego.

Centrum rozpocznie działalność 17 października. Będzie to jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna. Jak podkreśla rzecznik katolickiego uniwersytetu, ma też służyć budowaniu relacji pomiędzy młodzieżą z Polski i Izraela. Dyrektorem centrum będzie ks. prof. Mirosław Wróbel, a jego zastępcami - Witold Mędykowski i ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Patronem centrum jest Abraham Heschel, żydowski teolog, filozof i poeta, urodzony w Warszawie. Znany jest nie tylko ze swoich prac na temat proroków, ale także z działalności społecznej. Wspierał m.in. Martina Luthera Kinga w walce o równe traktowanie Afroamerykanów. Wywarł też wpływ na zmianę stosunku Kościoła rzymskokatolickiego do judaizmu, co znalazło odbicie w deklaracji soborowej „Nostra aetate”. Rabin Skórka przypomniał też o kulisach zaangażowania Heschela w uchwalenie katolickiej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich oraz oporze z jakim się zetknął w tej sprawie zarówno ze strony katolików jak i Żydów. „Heschel zdawał sobie jednak sprawę, że trzeba to zrobić, jeśli w przyszłości ma istnieć autentyczny i szczery dialog między Żydami i katolikami” - zaakcentował rabin Skórka. Wyraził przy tym przekonanie, że centrum będzie kontynuowała dzieło życia swojego patrona. „Z wysokości królestwa ducha zobaczy, że dzieło jego życia nie zostało zapomniane i zdegradowane do roli przypisu w tekstach historycznych, ponieważ wiedział, jak obudzić sumienia i serca, podobnie jak dawni prorocy Izraela, których tak kochał i którzy nieprzerwanie są dla nas inspiracją” - podkreślił w nadesłanym piśmie rabin.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |