Rabini: Zawieście rozmowy z lefebrystami

Konferencja Rabinów Europejskich (CER) zaapelowała od Stolicy Apostolskiej, by zawiesiła rozmowy z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X na temat pełnego pojednania z Kościołem katolickim. Zdaniem rabinów z CER, lefebryści powinni najpierw zadeklarować, że będą walczyć z przejawami antysemityzmu w swoich szeregach – donosi agencja Reutera.

W specjalnym oświadczenie żydowska organizacja, do której należą rabini z całej Europy, podkreśliła, że biskup lefebrysta Richard Williamson, który publicznie negował zagładę Żydów w czasie II wojny światowej, oraz francuski przełożony regionalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, ks. Regis de Cacqueray, ostatnio ponownie podnieśli oskarżenie, że to Żydzi zabili Jezusa.
Zdaniem szefa CER, rabina Pinchasa Goldschmidta, nie powinno dojść do zbliżenia w obrębie Kościoła katolickiego z grupą, „która głosi nienawiść”. Główny rabin Moskwy wezwał do zawieszenia negocjacji z tymi, którzy reprezentują „ekstremalne katolickie tendencje”.
Na początku roku 2009 Benedykt XVI zdjął karę ekskomuniki z biskupów-lefebrystów, wyświęconych bez zgody papieża przez abp Marcela Lefebvre’a 30 czerwca 1988, a od października 2009 do kwietnia 2011 toczyły się rozmowy komisji mieszanej. W trakcie ośmiu jej spotkań wskazano i zgłębiano istotne trudności doktrynalne. Rozmowy pozwoliły na wyjaśnienie stanowisk i ich motywacji.
Kongregacja Nauki Wiary uważa za podstawę pełnego pojednania Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X ze Stolicą Apostolską akceptację preambuły doktrynalnej, która wyraża niektóre zasady doktrynalne oraz kryteria interpretacji nauki katolickiej niezbędne, by zapewnić wierność Magisterium Kościoła i sentire cum Ecclesia (odczuwania z Kościołem), pozostawiając jednocześnie otwartymi do uprawnionej dyskusji studium i wyjaśnienie teologiczne szczegółowych wyrażeń czy sformułowań obecnych w tekstach II Soboru Watykańskiego i w Magisterium posoborowym”. Podczas spotkania kard. Levady z bp. Fellay'em 14 września br. zaproponowano pewne elementy rozwiązania sytuacji kanonicznej Bractwa po ewentualnym pojednaniu.

«« | « | 1 | » | »»