Godność ludzka jest bezcennym darem Boga

Każda przemoc czy gwałt wymierzone są w cywilizację i poniżają znacznie bardziej sprawców niż ofiary.

„Każda przemoc skierowana przeciw godności człowieka jest buntem wobec władzy Boga. Godność człowieka nie zależy od rasy, przynależności etnicznej, płci, wieku, narodowości, kompetencji psychicznych, talentów, religii czy sytuacji ekonomicznej. Godność przynależy do ludzkiej natury otrzymanej w darze od Boga” – napisali biskupi Nigerii po spotkaniu poświęconym „Wierze i godności osoby ludzkiej”. Przypomnieli, że każda przemoc czy gwałt wymierzone są w cywilizację i poniżają znacznie bardziej sprawców niż ofiary.

Episkopat odniósł się szczególnie do sytuacji na północy Nigerii, nękanej atakami islamskiej organizacji terrorystycznej Boko Haram. Biskupi zwrócili też uwagę na ogólne problemy kraju. Potępili łamanie praw człowieka, będące wynikiem zaniedbań i nieudolności władz, głównie gdy chodzi o walkę z korupcją i ubóstwem, a także o poprawę bezpieczeństwa obywateli.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg