Antychrześcijański Talmud

Ta książka to przełom w polskiej biblistyce. Ksiądz profesor Mirosław Wróbel przedstawia stosunek judaizmu rabinistycznego do chrześcijaństwa.

Przez wieki rabini utrwalali fałszywy obraz Jezusa i Jego wyznawców. Chrześcijan określali mianem sekciarzy i bałwochwalców. Jezusa na kartach Talmudu przedstawiali jako magika i bękarta, człowieka wartego pogardy i przekleństwa. Kilka dni od promocji - Żydzi dziękują autorowi za tę książkę.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się promocja przełomowej książki "Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie". Autorem jest wybitny biblista z KUL-u ks. prof. Mirosław Wróbel, absolwent prestiżowego École biblique et archéologique française de Jérusalem. Bazując na tekstach aramejskich i hebrajskich odkrył, że Talmud posiada wiele wzmianek o Jezusie i chrześcijanach. Wszystkie mają charakter negatywny i antychrześcijański. - Antyjudaizm jest konsekwencją prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach po narodzeniu Chrystusa i wielkiej niechęci do nich ze strony judaizmu rabinistycznego. Rabini utrzymywali, że Jezus był bękartem zrodzonym z nierządu, że był wyłącznie człowiekiem i oszustem, który używał magicznych sztuczek by zwodzić tłum. Według Talmudu miał zostać ukamienowany i zawieszony na drewnianym palu. Rabini zaprzeczali przy tym jakoby pogłoski o Jego zmartwychwstaniu były prawdziwe. Chrześcijanie jako bałwochwalcy mieli niszczyć tożsamość narodu i przyczyniać się do zerwania Przymierza, jakie Bóg zawarł z Mojżeszem - mówi biblista.

Publikacja księdza Wróbla zestawia ze sobą przekaz Ewangelii i Talmudu. Jej zadaniem jest ukazanie prawdy o relacji judaizmu do chrześcijaństwa w pierwszych wiekach. Odkrycie i zrozumienie tych zależności pozwala spokojniej spojrzeć na to, dlaczego w wiekach późniejszych tak a nie inaczej kształtowały się relacje między Żydami a wyznawcami Chrystusa. Autor otrzymał już wiele pochlebnych słów ze strony środowisk żydowskich za napisanie tej książki. Jak podkreślił profesor Wróbel - docenili oni naukowy charakter tej publikacji, która nie ma nic z ideologii czy pseudonaukowego żargonu, gdyż w całości oparta jest na źródłach. - Zainteresowani mogą w niej sami przeczytać po hebrajsku kluczowe fragmenty Talmudu, nad którymi pracowałem. Także dla polskiego czytelnika przygotowałem szerokie tłumaczenia jego fragmentów. Oczywiście jestem wdzięczny za to, że udostępniono mi zbiory bibliotek w Jerozolimie, bez których ta książka by nie powstała - mówi ksiądz profesor. Autor podkreślił, że publikacja jest szansą na podążanie drogą prawdy dla tych, których gromadzą dwie siostry: Eklezja i Synagoga.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg