Papieski wysłannik w historycznej Hipponie

Do Algierii udał się 29 kwietnia przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Papież mianował kard. Jean-Louis Taurana swoim specjalnym wysłannikiem na obchody setnej rocznicy wyniesienia do godności bazyliki mniejszej kościoła św. Augustyna w Annabie, czyli starożytnej Hipponie.

Odbędą się one 2 maja, w piątek, który jest w krajach muzułmańskich dniem wolnym od pracy.

Jak pisze Ojciec Święty w liście nominacyjnym, algierscy biskupi serdecznie zapraszali go, by osobiście przybył na inaugurację wspomnianej bazyliki, niedawno odnowionej dzięki hojności społeczeństwa algierskiego i francuskiego oraz wielu ludzi dobrej woli. Wdzięczny za zaproszenie, Franciszek wysłał tam jednak w swoim imieniu francuskiego purpurata. Ten od wielu lat współpracownik Stolicy Apostolskiej ma tam dać wyraz miłości, jaką żywi Papież względem wiernych mieszkających w Algierii.

W liście Ojciec Święty przypomina, że starożytne miasto afrykańskie Hippona znane było ze świadectwa licznych chrześcijan. Było też miejscem życia i szeroko zakrojonej działalności św. Augustyna. Franciszek zleca swemu wysłannikowi, by przemawiając wobec przedstawicieli tamtejszych władz religijnych i świeckich przedstawił znaczenie nauczania tego Ojca Kościoła również dla ludzi naszych czasów. Kard. Tauran, pozdrawiając biskupów, duchowieństwo i wiernych Algierii, ma ich zachęcić do wzrastania w duchowej jedności. Przekaże też serdeczne pozdrowienia Papieża tamtejszym muzułmanom, zwłaszcza tym, którzy okazują życzliwość chrześcijanom mieszkającym w tym kraju.

Podczas wizyty przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego w Algierii prócz nabożeństw planuje się też spotkania z osobistościami politycznymi i religijnymi oraz przedstawicielami świata kultury.

«« | « | 1 | » | »»