Papież do Żydów

Łączy nas szacunek dla życia, budujmy pokój.

Do przypadającego w tym roku 50-lecia Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate nawiązał Papież, spotykając się z delegacją B’nai B’rith International. Przedstawiciele tej najstarszej międzynarodowej organizacji żydowskiej, powstałej ponad półtora wieku temu (w 1843 r.) w USA, przybyli z kolejną wizytą do Watykanu. Franciszek przypomniał, że ma ona kontakty ze Stolicą Apostolską właśnie od czasu promulgowania wspomnianego dokumentu Soboru Watykańskiego II. Podkreślił, że w ciągu 50 lat regularnego dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem osiągnięto znaczne postępy. Wzrosło wzajemne zaufanie i uznanie.

„Wiele jest dziedzin, w których jako Żydzi i chrześcijanie możemy nadal współpracować dla dobra ludzkości naszych czasów. Poszanowanie życia i stworzenia, ludzkiej godności, sprawiedliwości i solidarności łączą nas w wysiłkach na rzecz rozwoju społeczeństwa i zapewnienia przyszłym pokoleniom przyszłości pełnej nadziei. W sposób szczególny powołani jesteśmy do modlitwy i współpracy na rzecz pokoju. Tyle jest niestety krajów i regionów świata żyjących w sytuacji konfliktu – mam na myśli szczególnie Ziemię Świętą i Bliski Wschód. Wymagają one odważnego zaangażowana dla osiągnięcia pokoju. Należy go nie tylko pragnąć, ale do niego dążyć, budując go cierpliwie i wytrwale z udziałem wszystkich, a zwłaszcza wierzących” – powiedział Papież.

Ojciec Święty wspomniał z wdzięcznością tych wszystkich, którzy działali na rzecz przyjaźni między Żydami i katolikami.

„Szczególnie pragnę wspomnieć świętych Jana XXIII i Jana Pawła II. Św. Jan uratował licznych Żydów podczas drugiej wojny światowej, wielokrotnie spotykał się z nimi i bardzo pragnął uchwalenia soborowego dokumentu na ich temat. Gdy chodzi o św. Jana Pawła, pozostają w pamięci jego historyczne gesty, takie jak wizyta w Oświęcimiu i w rzymskiej Wielkiej Synagodze. Pragnę z pomocą Bożą iść ich śladem, zachęcony także licznymi pięknymi spotkaniami i przyjaźniami, jakie dane mi było przeżywać w Buenos Aires” – powiedział Papież.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg