Dialog międzyreligijny


Instytucje:

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego:.
Rada Konferencji Episkopatu Polski ds Dialogu Religijnego:.
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów:.
Polska Rada Chrześcijan i Żydów:.


Dokumenty, listy, przemówienia:

O dialogu międzyreligijnym
Dialog międzyreligijny - koniecznością - podkreślił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kard. Jean Louis Tauran :.
Apel o pokój wystosowany na zakończenie Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju "Asyż w Krakowie" (6-8 września 2009):.
Powstrzymać ducha nienawiści - Kard. Walter Kasper potwierdza zaangażowanie Kościoła Katolickiego w dzieło pojednania i tworzenie dialogu:.
Przemówienie ks. Kardynała S. Dziwisza w Audytorium Maximum - z okazji otwarcia Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju „Ludzie i Religie" (6-8 września 2009):.
Homilia Kard. Stanisława Dziwisza wygłoszona podczas Mszy Św. na otwarcie Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju „Ludzie i Religie" (6-8 września 2009):.
Benedykt XVI do organizacji dialogu międzyreligijnego: Głośmy wspólnie prawdę o Bogu:.
Benedykt XVI o dialogu międzyreligijnym w służbie pokoju:.
Nostra aetate - Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich:.
Dialog międzyreligijny: Kard. Tauran o doniosłości zasady wzajemności:.
List Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000:.
Deklaracja Europejska Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów:.
Jan Paweł II o dialogu z wszystkimi religiami:.
Jan Paweł II odpowiada na pytania:.
Dialog z braćmi o innych przekonaniach religijnych - Jan Paweł II - Redemptoris missio, rozdz. V:.
Blaski i braki dialogu - Abp Stanisław Gądecki:.
Spotkanie pragnących zbawienia - O istocie dialogu międzyreligijnego - Abp Stanisław Gądecki:.

Religie świata o Jezusie - Dossier Jezusa Chrystusa
Dokument Papieskiej Komisji do spraw Dialogu Międzyreligijnego:.Dialog z islamem
Przemówienie Benedykta XVI w Muzeum Haszymidzkim i w meczecie im. Króla Husajna:.
Benedykt XVI do muzułmanów w Jerozolimie: Wspólnie pracujmy dla dobra rodziny ludzkiej:.
Imam Chazbijewicz: Papieska wizyta w meczecie zwiastuje wiosnę w dialogu religii:.
Deklaracja Programowa Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów z dnia 13.03.1998:.
Apel o miejsce dla Boga w Traktacie Europejskim Wystosowany przez Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów:.
Orędzie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie Ramadanu ‛Id al.-Fitr 1427 Hidżry/ 2006 r.:.
Jan Paweł II o islamie - fragment z książki "Przekroczyć próg nadziei" :.
Jan Paweł II o dialogu z islamem - Audiencja generalna, 5 maja 1999 r.:.
Dialog międzyreligijny: Jan Paweł II do muzułmanów:.
Dokumenty Jana Pawła II podejmujące temat dialogu z islamem - Fragment książki: Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, E. Sakowicz (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne:.
Dzień Islamu w Kościele Katolickim- historia i doświadczenia:.


Dialog z judaizmem
Benedykt XVI w rzymskiej synagodze:.
Benedykt XVI do rabinów izraelskich: Rozwijajmy nadal naszą współpracę:.
Jan Paweł II o judaizmie - Przemówienie do uczestników Zebrania Delegatów Krajowych Komisji Konferencji Episkopatów do dialogu i współpracy z Żydami i judaizmem zorganizowanego przez Komisję ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem Rzym, 6 marca 1982:.
Dialog chrześcijańsko-żydowski: Święty obowiązek przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu - Oświadczenie amerykańskiej Grupy Uczonych Chrześcijańskich ds. Stosunków Chrześcijańsko-Żydowskich:.


Dialog z buddyzmem
Jan Paweł II o buddyźmie - fragment z książki "Przekroczyć próg nadziei":.
Przemówienie Jana Pawła II do grupy buddystów i szintoistów:.


Dialog z hinduizmem
Watykańskie przesłanie do hinduistów z roku 2006:.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg