Simchat Tora - Radość Tory

Nazwa święta - Simchat Tora - dosłownie oznacza "radość z powodu Tory" (Prawa Bożego).

Czytania dodatkowe
Z okazji świąt, szczególnych szabatów lub postów czyta się dodatkowy fragment Tory - maftir.
Parsza Tora Maftir Haftara
Rosz Haszana, dzień 1 Rodz 21:1-34 Lb 29:1-6 I Sam 1:1-2:10
Rosz Haszana, dzień 2
 
Rodz 22:1-24 Jer 31:1-19
Szabat Szuwa     Hos 14:2-10
Mic 7:18-20
Jom Kipur, rano Kpł 16:1-34 Lb 29:7-11 Iz 57:14-58:14
Jom Kipur, popołudnie Kpł 18:1-30   Jonasza 1:1-4:11
Mic 7:18-20
Sukot, dzień 1 Kpł 22:26-23:44 Lb 29:12-16 Zach 14:1-21
Sukot, dzień 2 I Kr. 8:2-21
Sukot, Chol Hamoed dzień 1 Lb 29:17-25    
Sukot, Chol Hamoed dzień 2 Lb 29:20-28    
Sukot, Chol Hamoed dzień 3 Lb 29:23-31    
Sukot, Chol Hamoed dzień 4 Lb 29:26-34    
Sukot, Szabat Wj 33:12-34:26   Ezek 38:18-39:16
Hoszana Raba Lb 29:26-34  
 
Szemini Aceret Pwt 14:22-16:17 Lb 29:35-30:1 I Kr 8:54-9:1
Simchat Tora Pwt 33:1-34:12
Rodz 1:1-2:3
Lb 29:35-30:1 Joz 1:1-18
Chanuka, dzień 1 Lb 7:1-17
 
   
Chanuka, dzień 2 Lb 7:18-29    
Chanuka, dzień 3 Lb 7:24-35    
Chanuka, dzień 4
 
Lb 7:30-41    
Chanuka, dzień 5 Lb 7:36-47    
Chanuka, dzień 6 (Rosz Chodesz) Lb 28:1-15
Lb 7:42-47
   
Chanuka, dzień 7 (nie Rosz Chodesz) Lb 7:48-59    
Chanuka, dzień 7 (Rosz Chodesz) Lb 28:1-15
Lb 7:42-47
   
Chanuka, dzień 8 Lb 7:54-8:4
 
 
Chanuka, pierwszy szabat   dzień 6: Lb 28:9-15 Zach 2:14-4:7
Chanuka, drugi szabat   Lb 7:54-8:4 I Kr 7:40-50
Szekalim
 
Wj 30:11-16 II Kr 11:17-12:17
Zachor Pwt 25:17-19   I Sam 15:1-34
Purim Wj 17:8-16    
Para
 
  Lb 19:1-22 Ezek 36:16-38
Szabat Ha-Gadol     Mal 3:4-24
Pesach, dzień 1 Wj 12:21-51 Lb 28:16-25 Joz 3:5-7; 5:2-6:1; 6:27
Pesach, dzień 2 Kpł 22:26-23:44 II Kr 23:1-9; 21-25
Pesach, Chol Ha-moed dzień 1 Wj 13:1-16;
Lb 28:19-25
   
Pesach, Chol Ha-moed dzień 2 Wj 22:24-23:19;
Lb 28:19-25
 
 
Pesach, Chol Ha-moed dzień 3 Wj 34:1-26;
Lb 28:19-25
   
Pesach, Chol Ha-moed dzień 4 Wj 9:1-14;
Lb 28:19-25
   
Pesach, szabat
 
Wj 33:12-34:26 Lb 28:19-25 Ezek 37:1-37:14
Pesach, dzień 7 Wj 13:17-15:26 II Sam 22:1-51
Pesach, dzień 8 (zwykły dzień tygodnia) Pwt 15:19-16:17 Iz 10:32-12:6
Pesach, dzień 8 (szabat) Pwt 14:22-16:17
 
Szawuot, dzień 1 Wj 19:1-20:23 Lb 28:26-31 Ezek 1:1-28; 3:12
Szawuot, dzień 2 Pwt 15:19-16:17 Hab 2:20-3:19
Szawuot, dzień 2 (Szabat) Pwt 14:22-16:17
Tisza beAw, rano Pwt 4:25-40   Jer 8:13-9:23
Tisza beAw, popołudnie Wj 32:11-14, 34:1-10   Iz 55:6-56
Mniejsze posty, rano Wj 32:11-14; 34:1-10   Iz 55:6-56:8
Mniejsze posty, popołudnie Wj 32:11-14; 34:1-10    
Szabat Mewarechim     I Sam 20:18-42
Rosz Chodesz Lb 28:1-15  
 
Rosz Chodesz (szabat)   Lb 28:9-15 Iz 66:1-24

(oprac. BK)

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg