Konferencja religiologiczna
W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii

W środę 20 maja 2009 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w Katowicach odbędzie się konferencja "W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii". Konferencję organizuje Zakład Misjologii i Teologii Religii WTL UŚ. W zaproszeniu organizatorzy zwracają uwagę na fakt, że "w teologii posoborowej wiele miejsca poświęca się relacji Kościoła do religii pozachrześcijańskich. Obok postawy szacunku i prób dialogu istnieje sfera teologicznych badań wiarygodności roszczeń objawieniowo-zbawczych tychże tradycji religijnych. Powszechnie przyjmuje się możliwość zbawienia poza instytucjonalnym chrześcijaństwem. Jednak niewielu teologów próbuje wyjaśnić na jakich zasadach jest to możliwe. Teologia religii, jak jedna z najmłodszych dyscyplin naukowych, wciąż poszukuje swej tożsamości i precyzuje zakres swych poszukiwań i argumentacji." Więcej:.

Wobec islamu
Muzułmańska koncepcja rodziny i małżeństwa. Co mówi islam o małżeństwie i rozwodach?
Adam Wąs SVD

Rodzina jest najmniejszą i najważniejszą jednostką w muzułmańskiej strukturze społecznej. Stanowi ona szeroki system społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa i obejmuje zazwyczaj trzy lub cztery pokolenia. Członkowie rodziny tworzą rodzaj wspólnoty o szczególnie silnych więzach, czego przykładem jest fakt, że starsi nie idą do domów starców, a sieroty nie trafiają do sierocińców. Prawie jedna trzecia prawnych przepisów w Koranie dotyczy rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania. Podstawą rodziny jest małżeństwo, którego celem jest zachowanie gatunku, stworzenie silnych podstaw struktur społecznych, ochrona moralności oraz kształtowanie więzi duchowych między małżonkami. Zgodnie z koranicznym przesłaniem małżeński związek kobiety i mężczyzny odpowiada boskiemu porządkowi stworzenia. Potwierdzają to liczne fragmenty Koranu. Wyjątkowe znaczenie małżeństwa podkreśla także sunna. Mahomet miał powiedzieć, że „małżeństwo jest częścią jego drogi”, a „ktokolwiek z niej odstąpi nie jest jednym z nas”. Więcej:.


Symbolika religijna
Młot Thora - Krzyż Chrystusa. Recepcja symbolu krzyża przez ludy germańskie w procesie chrystianizacji.
fragment artykułu Anny Prochowskiej-Sularz za kwartalnikiem religioznawczym Nomos, numer: "Szkice o symbolice religijnej"

Dla misjonarzy krzyż, jako znak zwycięstwa nad demonami, był orężem w walce z nieczystymi mocami, z którymi utożsamiano bóstwa pogańskie. Jak wytłumaczyć zatem istnienie formy do odlewu amuletów zarówno w kształcie krzyża, jak i młota Thora? Czy może być ona dowodem na pokojowe współistnienie symboli należących do odmiennych kultur, a mianowicie pogańskiej i chrześcijańskiej? Jak Germanie postrzegali znak krzyża? Czy znalezienie amuletów w kształcie młota Thora w grobach pochodzących z okresu chrystianizacji może oznaczać, że występowanie obok siebie tych dwóch symboli nie było przejawem synkretyzmu, lecz odpowiedzią pogan na propozycję przyjęcia nowej wiary? Czy młot Thora miał być symbolem religii pogańskiej w opozycji do krzyża, symbolu chrześcijaństwa, a wspomniane wyżej formy do odlewu ozdób zawdzięczamy sprytnym rzemieślnikom, którzy byli gotowi sprostać życzeniom klientów? Jak, z drugiej strony, wytłumaczyć pojawienie się znaku krzyża na zawieszkach w kształcie młota Thora? Więcej:.

Religie i sztuka
Kamienne świątynie hinduizmu

Hinduizm to religia istniejąca już w zamierzchłej starożytności. Jej początków należy szukać w hymnach wedyjskich, pochodzących prawdopodobnie z 7 tysiąclecia przed naszą erą. Nieco zapomniana w czasie dynamicznego rozwoju buddyzmu, osiąga swój renesans w czasach panowania dynastii Guptów (320-ok. 550), która zjednoczyła pod swą władzą niemal cały indyjski subkontynent. W tym czasie swą ostateczną postać osiąga Purana – zbiór mitów i legend o hinduistycznych bogach. Jednocześnie odżywa kult Brahmy – boga stwórcy, którego cztery ręce symbolizują cztery części wszechświata, Wisznu – boga o dziesięciu wcieleniach (awatarach), którego najważniejszym i najlepszym jest Kriszna oraz potężnego, ascetycznego niszczyciela – Śiwy, który wśród ogarniających cały świat płomieni tańczy kosmiczny taniec zagłady i odnowy. Więcej:.


Nowe ruchy religijne
Rastafarianie - prorocy reggae

Niektóre subkultury młodzieżowe zawierają elementy religijne. Taką właśnie grupą są rastafarianie. Mimo dość mało atrakcyjnej dla Europejczyków ideologii są popularni. Zawdzięczają to muzyce reggae, nieodłącznie związanej z rastafarianizmem. Rastafarianizm wywodzi się z Jamajki. Na tę właśnie wyspę na Morzu Karaibskim przywieziono w XIX wieku tak wielu czarnych niewolników, że obecnie Murzyni stanowią 76 procent ludności tego 2,5-milionowego kraju. Na początku XX wieku Marcus Garvey (1887-1940) założył organizację "Powrót do Afryki" (Back to Africa), której celem było umożliwienie czarnym mieszkańcom Jamajki powrotu do ojczyzny. Głosił nadejście czarnego króla, który zrealizuje tę ideę. Więcej:.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg