Zapobiec dalszemu zwyrodnieniu sytuacji

Abp. Auza o konflikcie izraelsko-palestyńskim.

Konflikt izraelsko-palestyński oraz kryzys humanitarny na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce to główne tematy przemówienia Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku. Abp Bernardito Auza dwukrotnie zabrał głos w debacie Rady Bezpieczeństwa dotyczącej kompleksowego przeglądu sytuacji w tych regionach.

Konflikt pomiędzy Izraelem i Palestyną to jedno z podstawowych miejsc, gdzie poprzez zdecydowane działania, Rada Bezpieczeństwa powinna zapobiec dalszemu zwyrodnieniu sytuacji – mówił watykański dyplomata. Stolica Apostolska – jak dodał – wspiera ideę „dwóch państw”, które mogą osiągnąć pokojowe współistnienie. Zauważa jednak także, że istnieje większa determinacja, aby udaremnić pokojowe plany, niż je umocnić. Z tego powodu Watykan wzywa Izrael i Palestynę do okazania mądrości, odpowiedzialności i woli politycznej, aby uzyskać historyczne porozumienie, które odpowie na oczekiwania obu ludów. Stały Obserwator przy ONZ podkreślił również wagę utrzymania status quo Jerozolimy.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wspomniał też o kryzysie humanitarnym na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, a także o fiasku wszelkich politycznych dróg rozwiązania konfliktów w tym regionie. Dlatego Rada Bezpieczeństwa powinna zadbać o to, aby współistnienie pomiędzy jednostkami, wspólnotami i narodami w tych regionach charakteryzowało się poszanowaniem wolności religijnej i praworządnością.

Stolica Apostolska – mówił abp Auza – wskazuje na nieodłączny związek między respektowaniem praw człowieka i prawa humanitarnego, a utrzymaniem światowego ładu. Szybka odpowiedź na naruszanie tych praw w początkowych fazach, może przeciwdziałać konfliktom, zanim staną się one zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa – powiedział watykański dyplomata.

W imieniu Ojca Świętego abp Auza przekazał również 100 tys. dolarów dla oenzetowskiej agencji zajmującej się pomocą dla palestyńskich uchodźców na Bliskim Wschodzie (UNRWA). Suma ta ma wspomóc w szczególności znajdujące się w obozach dzieci.

«« | « | 1 | » | »»