Macron: Nowe prawo i ostrzejsze zasady wobec separatyzmu islamskiego

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w piątek nową ustawę i zaostrzenie zasad wobec separatyzmu islamskiego. Wśród rozwiązań mających podtrzymywać wartości republikańskie jest obowiązkowe nauczanie w placówkach oświatowych od trzeciego roku życia i ściślejsza kontrola organizacji religijnych.

W przemówieniu wygłoszonym w podparyskim Les Mureaux szef państwa stwierdził, że problem, przed którym stoi społeczeństwo francuskie, nie jest problemem świeckości. "To, z czym musimy się zmierzyć, to islamistyczny separatyzm" - podkreślił Macron.

"Jest to świadomy, teoretyczny, polityczno-religijny projekt, który materializuje się poprzez powtarzające się odchylenia od wartości Republiki, co często skutkuje konstytuowaniem się kontrspołeczeństwa, a jego przejawem jest deskolaryzacja dzieci, rozwój praktyk sportowych, kulturalnych, środowiskowych, które są pretekstem do nauczania zasad niezgodnych z prawem Republiki" - tłumaczył.

Zastrzegając, że nie chodzi o stygmatyzowanie wszystkich muzułmanów, Macron stwierdził, że na terenie Francji istnieje "radykalny islamizm, który prowadzi do negacji Republiki". Przejawia się "w indoktrynacji", która prowadzi do "zaprzeczenia naszym wartościom: równości kobiet i mężczyzn oraz godności ludzkiej" - dodał.

"Problemem jest ta ideologia, która twierdzi, że jej własne prawa są lepsze od praw Republiki" - zauważył Macron, apelując do wszystkich obywateli o bezwzględne przestrzeganie wszystkich praw Republiki.

Prezydent poinformował o 400 kontrolach miejsc kultu oraz 94 ośrodkach, które zostały zamknięte z powodu radykalizacji ideologicznej.

Poinformował, że "nowe prawo przeciwko separatyzmom" zostanie przedstawione 9 grudnia. Jak wyjaśnił, inne separatyzmy niż islamski stanowią we Francji mniejszość. Macron zapowiedział wprowadzenie ograniczeń w nauczaniu religijnym w językach innych niż francuski, ostrzejsze kontrole stowarzyszeń i organizacji sportowych będących często przykrywką dla indoktrynacji islamskiej.

Prezydent ogłosił, że nauczanie w domu będzie od początku roku szkolnego 2021/2022 "ściśle ograniczone, do przesłanek zdrowotnych", a zatem stanie się obowiązkowe w placówkach oświatowych od trzeciego roku życia. Od roku we Francji jest obowiązek przedszkolny dla dzieci już w takim wieku, ale istnieje wiele wyjątków od tej reguły, w tym możliwość pozostawienia dziecka w domu pod opieką.

Wszystkie organizacje pobierające dotacje publiczne będą zmuszone podpisać tzw. kartę laicyzmu, a funkcjonariusze publiczni będą musieli wykazywać się neutralnością światopoglądową - zapowiedział szef państwa. Macron wyraził również życzenie "uwolnienia islamu" we Francji od wpływów z zewnątrz. Zapowiedział, że nauczanie imamów we Francji będzie mogło się odbywać jedynie - jak to ujął - "pod oficjalnym szyldem".

«« | « | 1 | » | »»