Bp Markowski: Dzień Judaizmu ma przybliżyć katolikom nasze wspólne źródła

Obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim mają przybliżyć katolikom wspólne źródła, z których wyrasta judaizm i chrześcijaństwo - powiedział przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem bp Rafał Markowski.

17 stycznia odbędzie się w Kościele katolickim w Polsce XXIV Ogólnopolski Dzień Judaizmu. W tym roku pod hasłem "Życie i śmierć".

W informacji przekazanej PAP przez biuro prasowe Episkopatu bp Markowski odniósł się do genezy Dnia Judaizmu wskazując, że należy cofnąć się do Soboru Watykańskiego II. "W ramach aktualizacji, które podjął papież Jan XXIII, pojawił się dokument Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Dokument ten uświadamia nam, że w momencie, gdy Chrystus wkroczył w historię świata, nie był to świat bezreligijny. Istniały takie systemy jak hinduizm, buddyzm czy judaizm" - przypomniał.

Bp Markowski zaznaczył, że na przestrzeni dwóch tysięcy lat Kościół dojrzewał, by określić swój własny stosunek wobec systemów religijnych, które współistnieją we współczesnym świecie. "Dokument +Nostra aetate+ przyznał, że w religiach niechrześcijańskich znajdują się elementy prawdy i dobra. Było to ważnym krokiem w kierunku stworzenia płaszczyzny do prowadzenia dialogu" - ocenił przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem. Podkreślił jednocześnie, że w tym kontekście - relacje z judaizmem są czymś wyjątkowym. "Należy pamiętać, że pierwotny Kościół wyrasta z judaizmu, to są nawróceni Żydzi. A zatem początki Kościoła i więzi, które zostały stworzone u jego podstaw, sprawiają, że są to systemy religijne bardzo mocno ze sobą splecione historycznie" - zaznaczył.

Bp Markowski przypomniał, że temat relacji z judaizmem odnajdujemy po Soborze Watykańskim II w nauczaniu Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. "Pozwala to zrozumieć pewną specyfikę Kościoła, który wyrasta w łonie judaizmu. Niektórzy widzą w tym formę pewnej kontynuacji, a więc spełnienia zapowiedzi mesjańskich, chociaż oczywiście Żydzi to widzą inaczej. I tutaj dochodzimy do momentów trudnych w tym dialogu. Dialog ten jest jednak absolutnie konieczny, gdyż dokonuje się na różnych płaszczyznach. To nie jest jedynie doktryna; są to zagadnienia natury moralnej, społecznej; jest to również próba obrony wspólnych wartości" - podkreślił.

Hierarcha wskazał również na cel obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Wyjaśnił, że "sprowadzają się do tego, aby przybliżyć katolikom wspólne źródła, z których wyrasta judaizm i chrześcijaństwo, i jednocześnie przedstawić to, jak judaizm postrzega godność człowieka, wartość życia ludzkiego i przeznaczenie człowieka" - powiedział bp Rafał Markowski.

W ramach centralnych obchodów 17 stycznia uroczystości odbędą się o godz. 10.00 na cmentarzu żydowskim, gdzie zaplanowana jest modlitwa bez udziału wiernych. Po południu o godz. 16.00 zostanie odprawione nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego. Następnie o godz. 17.00 zaplanowano koncert pod tytułem "Dla moich braci i sióstr", będący parafrazą Ps. 122 w wykonaniu zespołu Symchy Kellera. Uroczystości będą miały charakter zamknięty.

Obchody zakończy 19 stycznia o godz. 12.00 sympozjum, które będzie próbą spojrzenia na doświadczenie pandemii, a więc także na kwestie śmierci w świetle judaizmu, nauczania Kościoła katolickiego oraz medycyny. Głos zabiorą: Michael Schudrich, neurolog prof. dr hab. Andrzej Friedman oraz pracownicy naukowi UKSW ks. dr hab. Bartosz Adamczewski i dr hab. Barbara Strzałkowska. Wszystkie wydarzenia będą transmitowane przez SalveNET - kanał internetowy w serwisie YouTube.

«« | « | 1 | » | »»