Franciszek z przedstawicielami innych wyznań i religii

Na potrzebę dostrzeżenia w każdym człowieku brata lub siostry a także zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego jako warunków wolności religijnej wskazał papież Franciszek spotykając się ze zwierzchnikami innych religii i wyznań chrześcijańskich Albanii

Do spotkania doszło na Katolickim Uniwersytecie Matki Bożej Dobrej Rady w Tiranie. Obecni byli muzułmanie, prawosławni, protestanci i żydzi.

Ojciec Święty podszedł kolejno do każdego z obecnych, by się przywitać i zamienić kilka słów, po czym przewodniczący Albańskiej Konferencji Biskupiej abp Angelo Massafra powitał papieża w imieniu zgromadzonych. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który w czasie swego pobytu w Tiranie w 1993 r. nazwał Albanię przykładem wzajemnego szacunku i serdecznej współpracy wyznawców różnych religii. Podkreślił, że Albania jest tym krajem burzliwego regionu Bałkanów, w którym po upadku komunizmu udało się zbudować jedność narodową.

Wspomniał pioniera dialogu międzyreligijnego w Albanii w latach 30. XX wieku, włoskiego jezuitę Giovanniego Faustiego, późniejszego męczennika czasów komunizmu. Poinformował też, że religie w tym kraju wspólnie podejmują działania na rzecz pokoju, niestosowania przemocy, a także podkreślają znaczenie rodziny. Istnieje też już ekumeniczny przekład Nowego Testamentu na język albański.

W swoim przemówieniu papież nawiązał do brutalnego prześladowania ludzi wierzących w okresie dyktatury komunistycznej. Zaznaczył, że „kiedy w imię jakieś ideologii pragnie się wykluczyć Boga ze społeczeństwa, dochodzi w końcu do czczenia bożków i szybko człowiek zatraca samego siebie, deptana jest jego godność, gwałcone są jego prawa”. Ofiarą tych okrucieństw jest człowiek pozbawiony nadziei i odniesień ideowych. Papież przypomniał słowa wypowiedziane w Tiranie przed 21 laty przez św. Jana Pawła II, że wolność religijna jest darem dla wszystkich, ponieważ stanowi podstawową gwarancję wszelkich innych form wolności. Jednocześnie jest ona ściśle związana z odrzuceniem nietolerancji i sekciarstwa oraz otwarciem się na dialog. Zaapelował, by religijność i etyka zawsze stanowczo odrzucała wszystkie formy stanowiące wypaczone użycie religii. „Religia autentyczna jest źródłem pokoju, a nie przemocy! Nikt nie może używać imienia Boga, by popełniać akty przemocy! Zabijanie w imię Boga jest wielkim świętokradztwem! Dyskryminowanie w imię Boga jest okrutne” - stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty zaznaczył, że wolność religijna nie jest jedynie prawem, ale także środowiskiem szacunku i współpracy, „które trzeba budować z udziałem wszystkich, także z tymi, którzy nie mają żadnych przekonań religijnych”. Wskazał, że domaga się ona również dostrzeżenia w każdym mężczyźnie i kobiecie braci i sióstr oraz zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. „Im bardziej służymy innym, tym bardziej jesteśmy wolni!” - stwierdził Franciszek. Papież przypomniał wyznania jakimi jest nierówność społeczna, konieczność pomocy ubogim. Zachęcając do zachowywania i rozwoju tradycji dobrych stosunków między wspólnotami religijnymi w Albanii Ojciec Święty zachęcił, by różne wspólnoty religijne Albanii były nadal znakiem możliwości serdecznych relacji i owocnej współpracy między ludźmi różnych religii.

Na zakończenie uczestnicy spotkania podchodzili do papieża na dłuższą chwilę prywatnej rozmowy. Jako pierwszy uczynił to prawosławny arcybiskup Tirany i całej Albanii - Anastazy.

Katolicki Uniwersytet Matki Bożej Dobrej Rady jest uczelnią prywatną, działającą w Tiranie i Elbasanie. Powstał w 2004 r. Ma trzy wydziały: Medycyny, Farmacji oraz Nauk Ekonomicznych i Politycznych. Zarządza nim fundacja działająca przy Zgromadzeniu Synów Niepokalanego Poczęcia. Rektorem jest prof. Paolo Ruatti.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama