Duchowni z Izraela w obronie świętości życia

Grupa 30 przedstawicieli Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych Izraela złożyła kilkudniową wizytę w Polsce, zapoznając się z historią Żydów w Polsce na przestrzeni wieków. Ostatnim punktem programu tej wizyty był pobyt w byłym niemieckim obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau.

Do Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu należą: Naczelny Rabinat Izraela, Muzułmański Urząd Religijny, Chrześcijańskie Kościoły w Ziemi Świętej, Urząd Religijny Druzów, Muzułmanie Ahmadiyya, bahaici oraz gminy Samarytan.

Goście zwiedzili wystawę "Szoa", Blok 11, a także oddali hołd pomordowanym przy Ścianie Śmierci, gdzie złożyli kwiaty. Przeszli także śladami więźniów od Bramy Śmierci przez rampę kolejową, na której wysiadali więźniowie i gdzie dokonywano selekcji, część kierując wprost ku krematoriom, na śmierć przez zagazowanie... Wędrówkę obozowymi alejami wśród baraków i ruin krematoriów zakończyli przy pomniku upamiętniającym ofiary KL Auschwitz, gdzie odmówili modlitwę.

O tym, jak wstrząsające było to dla nich doświadczenie, duchowni mówili podczas konferencji, która odbyła się w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy. Tutaj powitał ich dyrektor CDiM ks. Jan Nowak, a o trudnym doświadczeniu mierzenia się z przeszłością i potrzebie głębokiego zrozumienia tego, co stało się w tym miejscu, mówił ks. dr Manfred Deselaers, wiceprezes Fundacji CDiM w Oświęcimiu. Jak podkreślał, sam przebył taką długą drogę, szukając odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące tej przeszłości, które stawiał sobie jako przedstawiciel narodu niemieckiego, wyznawca Chrystusa i kapłan katolicki. W konferencji wzieli udział także przedstawiciele oświęcimskiego Centrum Dialogu i Modlitwy oraz przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce   Alina Świeży-Sobel /Foto Gość W konferencji wzieli udział także przedstawiciele oświęcimskiego Centrum Dialogu i Modlitwy oraz przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

W imieniu kard. Stanisława Dziwisza uczestników konferencji pozdrowił bp Grzegorz Ryś. Jak przyznawał, obecność w Auschwitz jest dla niego impulsem do aktywnego zaangażowania na rzecz dialogu. Wskazywał na znaczenie pamięci, dzięki której można czerpać z historii to, co chcielibyśmy podejmować i rozwijać w przyszłości. - Kształt przyszłości zależy od pamięci - mówił bp Ryś. List z przesłaniem skierowanym do delegatów przekazał także prezydent Andrzej Duda.

W debacie, której przewodniczył rabin David Rosen, przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych, udział wzięli delegaci różnych wyznań, istniejących w Izraelu. Zgodnie wskazywali na wymowę historii Holokaustu, która jest wielkim wezwaniem do podejmowania inicjatyw pogłębiających dialog, jedność między ludźmi. Kolejne wystąpienia podkreślały wartość pokoju i sprzeciw wobec przemocy, dyskryminacji i wszelkich prześladowań na tle religijnym.

Podczas dyskusji duchowni przyjęli dokument wspólnej Deklaracji Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu w następującym brzmieniu:

My, przywódcy głównych religii w Izraelu i członkowie Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych wierzymy w Stwórcę, który rządzi światem życzliwie i miłosiernie i nakazuje nam żyć ze wszystkimi ludźmi w pokoju i wzajemnym szacunku.
Nasza spuścizna religijna uczy, że wolą Boga jest pokój i dążenie do sprawiedliwości, a my, jako przywódcy religijni ponosimy szczególną odpowiedzialność za zwracanie uwagi na wołanie ubogich i słabych pośród nas oraz działanie na rzecz promocji bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Jako zwierzchnicy oficjalnych wspólnot religijnych w Izraelu postanowiliśmy wyruszyć razem na historyczną wizytę w Polsce i na teren obozu Auschwitz-Birkenau. Celem tej wizyty jest uczczenie pamięci milionów Żydów i innych ofiar Holokaustu, a także wyrażenie determinacji przywódców wspólnot religijnych w Izraelu, by uczynić wszystko, co w ich mocy, żeby zapobiec powtórzeniu się takich okrucieństw.

Wzywamy wszystkich przywódców świata, aby w swoich krajach oraz poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych działali z niezłomną stanowczością
przeciwko antysemityzmowi, nienawiści wobec innych, które po raz kolejny nękają współczesne społeczeństwo.

Oświadczamy, że jesteśmy gotowi współpracować i uczynić wszystko, co w naszej mocy na rzecz zrealizowania tego ważnego apelu także w Ziemi Świętej,
aby umocnić zgodę i zrozumienie istniejące już w Izraelu między różnymi wspólnotami religijnymi. Aby budować pokój i wzajemny szacunek między wyznawcami religii na całym świecie i w naszym kraju musimy stosownie wychowywać nasze wspólnoty i dzieci oraz zapobiegać obrazie uczuć i przekonań innych.

Tu, w Auschwitz-Birkenau, w miejscu najbardziej przerażających zbrodni przeciwko ludzkości w historii oraz symbolu ostatecznego zła, gdzie nazistowskie Niemcy dokonały mordu milionów Żydów i innych osób - mężczyzn, kobiet i dzieci - deklarujemy nasze oddanie świętości życia ludzkiego. Odrzucamy rasizm, fanatyzm i ekstremizm, zwłaszcza gdy są one popełniane rzekomo w imię religii i w ten sposób profanują religię.

Rada Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu wzywa do zakończenia wojny i modlitwy o pokój w zgodzie z wizją proroków: „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” (Izajasz 2,4).
«« | « | 1 | » | »»