Buddyści w Polsce

Traktowani są często nieufnie. Wielu ludzi uważa ich za sektę. Tymczasem polscy buddyści działają pod patronatem szanowanej na całym świecie osoby: Tenzina Gyatso – XIV Dalajlamy, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Najbardziej znanym polskim kapłanem buddyzmu jest aktorka Małgorzata Braunek, odtwórczyni m.in. roli Oleńki Billewiczówny w "Potopie".

Buddyści w Polsce   W Europie już przed II wojną światową pojawiło się zainteresowanie buddyzmem. Egzotyka, odmienność od tego do czego ludzie na Zachodzie przywykli, sprzyjały swego rodzaju modzie na wschodnią religię.
Również w Polsce w okresie międzywojennym byli ludzie praktykujący buddyzm. Łączyli się w grupy nieformalne. Pierwsze zorganizowane grupy buddyjskie pojawiły się w Polsce w połowie lat siedemdziesiątych.
Mimo różnorodności tradycji, a także form organizacyjnych, buddyjskie związki wyznaniowe łączy wspólnota podstawowych założeń doktrynalnych. Z początkiem lat osiemdziesiątych rozpoczęły się regularne spotkania liderów grup buddyjskich, zwane "intersanghą". W latach dziewięćdziesiątych powstała zinstytucjonalizowana forma współpracy: Polska Unia Buddyjska.
Unia jest organizacją międzykościelną, wpisaną do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych 9 maja 1995 r. W styczniu 1997 r. patronat nad nią objął Dalajlama.
Unia zrzesza większość buddyjskich związków wyznaniowych w Polsce. Celem jej działalności jest wspólna reprezentacja interesów buddystów oraz koordynacja współpracy pomiędzy związkami buddyjskimi. Siedziba Unii znajduje się w Grabniku koło Jaktorowa (woj. mazowieckie).
Członkami Unii są trzy związki buddyzmu tybetańskiego: Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang, Związek Buddyjski Khordong, Wspólnota Dzogczen oraz pięć związków buddyzmu zen: Szkoła Zen Kwan Um, Buddyjska Wspólnota Zen Kannon, Stowarzyszenie Buddyjskie Zen Sangha "Kandzeon", Związek Buddystów Zen "Bodhidharma", Związek Buddystów Czan.

Buddyści w Polsce   Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang
Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang gromadzi wokół siebie ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtzang, znanej też pod równorzędną nazwą Karma Kagju.
Szkoła Kagju to jedna z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Różnice pomiędzy szkołami wynikają z uwarunkowań historycznych i dotyczą jedynie zewnętrznych aspektów praktyki religijnej, takich jak używanie różnych tekstów liturgicznych czy też kładzenie większego nacisku na te czy inne aspekty praktyki buddyjskiej.
Związek działa pod bezpośrednią opieką klasztoru Benchen [czyt. Bencien] Phuntsok Dargye Ling. Założyciele Związku praktykują buddyzm tybetański od końca lat siedemdziesiątych i wcześniej byli członkami innych stowarzyszeń buddyjskich.
Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang został zarejestrowany w 1994 roku. Jego świątynia znajduje się w Grabniku, tam gdzie siedziba Polskiej Unii Buddyjskiej. Liczy kilkaset osób.
Duchowym opiekunem Związku jest Tenga Rinpocze, opat klasztoru Benchen Phuntsok Ling z Nepalu.

Buddyści w Polsce   Związek Buddyjski Khordong
Związek Buddyjski Khordong w Polsce został zarejestrowany 15 listopada 1994 roku. Reprezentuje jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego – Ningmapę.
Duchowym mistrzem i głową Związku Buddyjskiego Khordong był do niedawna (zmarł 14 czerwca 2002) Chimed Rigdzin Rinpocze – profesor tybetologii i filozofii orientalnej, założyciel Wydziału Tybetologicznego Międzynarodowego Uniwersytetu w Szantiniketan w Indiach.
Związek liczy obecnie ok. 80 członków i przeszło 200 sympatyków. Jego siedziba znajduje się w Lewinie Kłodzkim (koło Duszników i Kudowy).Buddyści w Polsce   Wspólnota Dzogczen
Wspólnota Dzogczen w Polsce powstała w 1992 roku po przyjeździe Namkhai Norbu Rinpocze do naszego kraju. Zrzesza kilkadziesiąt osób zainteresowanych jego naukami. Siedzibą Wspólnoty jest Kraków.
Rezydujący we Włoszech Namkhai Norbu Rinpocze naucza buddyzmu według tradycji Njingma.
 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg