Jan Paweł II o dialogu między religiami

"Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich" (Ef 4, 6). W świetle tych słów z Listu św. Pawła Apostoła do chrześcijan efeskich, pragniemy zastanowić się dzisiaj nad tym, w jaki sposób dawać świadectwo o Bogu Ojcu w dialogu z wyznawcami wszystkich religii.

4. Odwołanie się do wspólnego «ojcostwa» Bożego nie ma więc być bliżej nieokreśloną ideą uniwersalistyczną, lecz winno być przeżywane przez chrześcijan z pełną świadomością zbawczego dialogu, który dokonuje się dzięki pośrednictwu Jezusa i działaniu Jego Ducha. W ten sposób, na przykład, przejmując z takich religii, jak muzułmańska zdecydowane przekonanie, że istnieje Absolut osobowy i transcendentny wobec wszechświata i człowieka, możemy z naszej strony złożyć świadectwo o Bogu w tajemnicy Jego trynitarnego życia, wyjaśniając, że trójosobowość nie pomniejsza Boskiej jedności, lecz ją określa.

Podobnie, z religijnych nurtów prowadzących do monistycznych wizji rzeczywistości ostatecznej, pojmowanej jako byt niezróżnicowany, w którym wszystko się zawiera, chrześcijaństwo przejmuje apel o uszanowanie najgłębszego sensu Bożej tajemnicy, abstrahując od wszelkich ludzkich słów i pojęć. Świadczy jednak bez wahania o osobowej transcendencji Boga, głosząc równocześnie Jego powszechne i pełne miłości ojcostwo, objawiające się w całej pełni w tajemnicy ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna.

Oby Wielki Jubileusz stał się dla wszystkich ludzi wierzących dogodną okazją do lepszego wzajemnego poznania, by mogli szanować się i miłować w dialogu, który będzie dla wszystkich spotkaniem zbawienia!

Wezwanie do modlitwy o pokój w Afryce

W tych radosnych dniach okresu wielkanocnego trwa niestety męczeństwo wielu narodów świata.

Pragnę dziś wspomnieć — obok dramatu rozgrywającego się nadal w Kosowie — o licznych «zapomnianych wojnach», które wykrwawiają Afrykę. Od Angoli po region Wielkich Jezior, od Konga-Brazzaville po Sierra Leone, od Gwinei Bissau po Demokratyczną Republikę Konga, od Rogu Afryki po Sudan ciągnie się bolesny łańcuch wewnętrznych i międzypaństwowych konfliktów, które uderzają przede wszystkim w niewinną ludność cywilną i burzą życie wspólnot katolickich. Z bólem i goryczą przyjęliśmy zwłaszcza wiadomość o aresztowaniu bpa Augustina Misago, ordynariusza diecezji Gikongoro w Ruandzie.

Zmartwychwstały Chrystus nieustannie powtarza naszym braciom, tak dotkliwie cierpiącym: «Pokój wam!» (J 20, 19). Niech usłyszą Jego Boski głos ci, którzy uporczywie odrzucają Jego orędzie życia! Niech On uleczy ślepotę tych, którzy nie chcą zejść z manowców nienawiści i przemocy, niech ich przekona, aby zdecydowanie wybrali drogę uczciwego i cierpliwego dialogu, który doprowadzi do rozwiązań pomyślnych dla wszystkich!

Z niezachwianym przekonaniem, że moc zmartwychwstania jest silniejsza od zła, prośmy Zwycięzcę grzechu i śmierci, aby dążenie do pokoju i braterstwa w Afryce rychło stałą się radosną rzeczywistością.

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg