List Metropolity Krakowskiego z okazji Międzynarodowego Spotkania dla Pokoju Ludzie i religie w Krakowie w dniach od 6 do 8 września 2009 roku

z okazji Międzynarodowego Spotkania dla Pokoju Ludzie i religie w Krakowie w dniach od 6 do 8 września 2009 roku

1. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki" (J 6,51).

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Słowa naszego Mistrza usłyszane w dzisiejszej Ewangelii uświadamiają nam, że Jezus Chrystus jest niebieskim pokarmem, danym nam, abyśmy nie ustali w drodze do domu Ojca. On zapewnia nas, że każdy, kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew ma życie wieczne (por. J 6,54). On jest źródłem naszego życia w tym zmieniającym się świecie i wskazuje nam cel, do którego zmierzamy.

Wczorajsza Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypomniała nam, że życie nasze jest nieustanną pielgrzymką od chwili narodzin aż do ostatniego momentu życia. Jako wędrowcy nie mamy stałego miejsca na tej ziemi, chociaż budujemy domy, miasta i wioski. Matka Boża prowadzi nas w tym wielkim pochodzie przez ziemię do domu Ojca. Maryja Wniebowzięta zapewnia, że wszyscy możemy osiągnąć cel naszej ziemskiej pielgrzymki - niebo.


2. Drodzy Bracia i Siostry! W tajemnicę naszego pielgrzymowania przez ziemię wpisuje się Międzynarodowe Spotkanie dla Pokoju Ludzie i religie, jakie będziemy przeżywać za niecały miesiąc w Archidiecezji Krakowskiej i w całej naszej Ojczyźnie, na które też pragnę was wszystkich zaprosić.

Wspólnota św. Idziego z Rzymu organizuje od ponad dwudziestu lat Spotkania dla Pokoju, które zostały zainicjowane przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Asyżu w dniu 27 października 1986 roku. Na zakończenie Dnia Modlitwy o Pokój, Jan Paweł II powiedział: „Po raz pierwszy w historii spotkaliśmy się: Kościoły chrześcijańskie, Wspólnoty kościelne i religie świata, w tym świętym miejscu poświęconym świętemu Franciszkowi, aby złożyć świadectwo przed światem, każdy z nas z godnie ze swoimi przekonaniami, że pokój ma charakter transcendentny". Następnie Ojciec święty zachęcił wszystkich uczestników Spotkania dla Pokoju do kontynuowania tej drogi.

Wezwanie Jana Pawła II podjęła rzymska wspólnota św. Idziego, która to duchowe dziedzictwo Asyżu kontynuuje i rozpowszechnia we wszystkich zakątkach świata. W ciągu ostatnich dwudziestu trzech lat zorganizowała wielką Pielgrzymkę Pokoju, która każdego roku zatrzymywała się w innym kraju Europy: Rzym, Warszawa, Bari, Malta, Florencja Lizbona, Barcelona, Palermo, Akwizgran, Mediolan, Lyon, Neapol. W ubiegłym roku takie spotkanie odbyło się na Cyprze. Brałem w nim udział i zaprosiłem wszystkich uczestników do przybycia do Polski, do Krakowa, by przeżywając 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej oddać hołd wszystkim ofiarom horroru wojny, nazizmu i zła, jakie dokonało się w Oświęcimiu. Zaproszenie zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem, ponieważ wielu liderów religii światowych pragnie uczcić pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie, która go wydała.

Drugą okolicznością, jaka towarzyszyła zaproszeniu Pielgrzymki dla Pokoju do Polski, jest dwudziestolecie upadku komunizmu. Rok 1989 był decydujący dla Polski i dla całej Europy. W Polsce rozpoczął się proces pokojowego odchodzenia od komunizmu, który w konsekwencji doprowadził do upadku muru berlińskiego i całkowitego zjednoczenia Europy.


3. Spotkanie dla Pokoju rozpocznie się w niedzielę, 6 września Mszą świętą dla chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Konferencją Otwarcia w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego o godzinie 17.00. Chcemy, aby z krakowskich Łagiewnik, skąd orędzie Bożego Miłosierdzia rozchodzi się na cały świat, zabrzmiał również donośny głos dla pokoju i pojednania między narodami.

Następny dzień będzie poświęcony dyskusjom w grupach, podczas których będą omawiane najbardziej palące problemy dialogu i pokoju. Wtorek 8 września, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, będzie Dniem Pamięci i Pokoju. Rozpocznie się rano Ceremonią Pamięci w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, a zakończy się wieczorem na Rynku krakowskim wielkim Apelem o Pokój na świecie o godzinie 18.00.

W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele różnych religii i kultur z całego świata, a także przedstawiciele świata polityki i nauki. Na te uroczystości pragnę zaprosić wszystkich, a szczególnie młodzież z Krakowa i z Polski, ponieważ do nich należy przyszłość świata. Oni będą za parę lat kształtować oblicze naszej ziemi. Zachęcam więc studentów i uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w tych spotkaniach. Niech nauczyciele i katecheci pomogą młodzieży zorganizować wyjazd do Oświęcimia oraz do Krakowa na Apel dla Pokoju, który będzie miał miejsce na Rynku Krakowskim. Wszystkich zapraszam do udziału we Mszy świętej w Sanktuarium w Łagiewnikach.


4. Położony w sercu Europy Kraków, miasto Jana Pawła II, miasto Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauki, kultury i sztuki niech stanie się w dniach od 6 do 8 września stolicą dialogu i radosnego otwarcia na ludzi innych ras i kultur. Niech będzie miejscem spotkań i modlitwy o pokój.

Św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu mówi: „Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana" (Ef 5,16-17). Skorzystajmy z tej wielkiej łaski, jaką jest Międzynarodowe Spotkanie dla Pokoju. Przede wszystkim bądźmy życzliwi i otwarci na gości, którzy przybędą do Krakowa. Dajmy świadectwo naszej wiary w Jezusa Chrystusa i płynącej z niej miłości, szacunku i tolerancji. Swoją postawą i czynnym udziałem w Spotkaniu dla Pokoju pokażmy Ojczyznę Jana Pawła II.

Na nadchodzący czas modlitwy i dialogu z serca błogosławię

Stanisław kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski
W Święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia, 2009.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |