Biskupi za kontynuowaniem dialogu z islamem

Na konieczność szczerego dialogu z islamem, wspierania procesów integracji muzułmanów i ich udziału w życiu społeczeństw naszego kontynentu wskazali uczestnicy II Spotkania Delegatów Konferencji Biskupich ds. Stosunków z Islamem w Europie.

Obradowało ono w dniach 31 maja-2 czerwca w Turynie. Jego organizatorem była Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Polskę reprezentował tam o. Adam Wąs SVD, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. W komunikacie końcowym turyńskiego spotkania podkreślono zainteresowanie Kościoła katolickiego procesem włączania się muzułmanów, zarówno indywidualnie jak i wspólnotowo, w kontekst europejski. Wiąże się z tym wyzwanie stopniowej inkulturacji i budowania w większym stopniu religijnego i moralnego niż politycznego wymiaru islamu.

Kościół katolicki z zainteresowanie śledzi wysiłki wspólnot muzułmańskich na rzecz właściwej formacji teologicznej i kulturowej immamów. Ufa, że takie inicjatywy, w tym tworzenie katedr teologii islamskiej na uniwersytetach, mogą być organizowane z odpowiednimi adaptacjami, w krajach, gdzie teologia jest obecna w systemie uniwersyteckim, zgodnie z systemem prawnym i istniejącymi stosunkami między Kościołem a państwem. Kościół katolicki opowiada się za organizowaniem nauczania religii muzułmańskiej w szkołach państwowych, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez poszczególne władze.

Delegaci episkopatów ds. kontaktów z islamem w Europie wyrazili sympatię dla dążeń do demokracji, wolności oraz poszanowania godności osoby ludzkiej, przejawianych przez wielu ludzi młodych w minionych miesiącach w różnych krajach arabskich. Mają nadzieję, że proces ten doprowadzi tam do uzyskania pełnej wolności religijnej, aby arabscy chrześcijanie mogli również cieszyć się taką wolnością w ramach całkowitej równości społecznej. Wypowiedzieli się przeciw używaniu terminu „islamofobia”, uważając, że mówiąc o wrogości wobec islamu obecnego w Europie należy używać takich terminów jak „lęk” i „wrogość”. Podkreślili, iż Kościół pragnie działać na rzecz przezwyciężenia reakcji tego typu. Jednocześnie zachęca muzułmanów do rozwijania pozytywnych i szczerych relacji w różnych kontekstach, aby odpierać takie interpretacje.

Uczestnicy spotkania w Turynie podkreślili wolę Kościoła katolickiego kontynuowania dialogu z islamem, zgodnie z nauką II Soboru Watykańskiego i Benedykta XVI. Przedstawiciele obydwu religii muszą, ich zdaniem, podjąć trzy wyzwania: tożsamości (wiedzieć i akceptować, kim jestem i kim jesteśmy); odmienności (nasze różnice nie mogą prowadzić do nienawiści, ale powinny być postrzegane jako źródło wzajemnego ubogacenia) oraz wyzwanie szczerości, pociągające za sobą ukazywanie swej wiary bez narzucania jej w kontekście pluralistycznym i w perspektywie dialogu.

Spotkanie w stolicy włoskiego Piemontu było drugim zgromadzeniem przedstawicieli episkopatów naszego kontynentu nt. stosunków Kościoła katolickiego z islamem. Pierwsza taka konferencja odbyła się w dniach 27-28 kwietnia 2009 r. w Bordeaux i arcybiskup tego francuskiego miasta kard. Jean-Pierre Ricard - jeden z dwóch wiceprzewodniczących CCEE - otworzył obrady w Turynie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama