Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Warsztaty nt. judaizmu i Holokaustu, debaty z publicystami i spotkania modlitewne przygotowano w ramach II Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich. Spotkania, organizowane przez Stowarzyszanie im. Jana Karskiego, będą się odbywały od 15 stycznia do 12 lutego.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej prezes stowarzyszenia Bogdan Białek, cykl spotkań będzie odbywał się pod hasłem "Tikkun - Naprawa". "+Tikkun+ oznacza w hebrajskim +naprawianie świata+. Jest powtarzane w modlitwie żydowskiej trzy razy w ciągu dnia. Jest to także wezwanie do doskonalenia siebie" - tłumaczył.

W niedzielę, 15 stycznia spotkania zainauguruje koncert w kieleckiej Państwowej Szkole Muzycznej "Pewnego dnia...", podczas którego będzie można wysłuchać prapremierowego wykonania kompozycji Jerzego Maksymiuka, dedykowanej kieleckim Żydom.

Do napisania utworu zainspirowała Maksymiuka geneza i idea kieleckiego pomnika Menora, upamiętniającego żydowskie ofiary niemieckich nazistów.

Podczas koncertu zostaną także wręczone nagrody im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza, przyznawane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego nauczycielom, szczególnie zaangażowanym w nauczanie o żydowskiej kulturze oraz krzewienie postaw otwartości i akceptacji na innych. Patronami nagrody są pochodzący z Kielc Hana i Dawidek, zamordowani w Treblince w 1942 r.

26 stycznia w kieleckim ratuszu zaplanowano wręczenie odznaczeń "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" dla dwojga mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Uczniowie kieleckich szkół wezmą udział w warsztatach plastycznych pod kierunkiem Moniki Krajewskiej, podczas których poznają symbolikę obrazów wykutych na macewach oraz filozofię i religię żydowską. Wezmą też udział w spotkaniach z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu. Z kolei dla nauczycieli przygotowano konferencję "Nauczanie o Zagładzie z uwzględnieniem historii lokalnej. Od doświadczenia zła do czynienia dobra".

W ramach spotkań, w Kieleckim Centrum Kultury będzie można wysłuchać wykładu prof. Tadeusza Gadacza "Kryzys człowieczeństwa europejskiego", który filozof prezentował wcześniej na szczycie NATO. Odbędzie się także konferencja "+Nasz Papież+. Jan Paweł II i Żydzi".

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej zaplanowano panel dyskusyjny "Anatomia ludobójstwa. Ludzie ludziom" z udziałem reportażysty Wojciecha Tochmana, autora książki o Rwandzie "Dziś narysujemy śmierć" i dziennikarza Konstantego Geberta, autora publikacji "Obrona poczty sarajewskiej".

Będzie można także wziąć udział w spotkaniu z przełożoną Wspólnoty "Chleb Życia" s. Małgorzatą Chmielewską oraz przewodniczącą Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Haliną Bortnowską.

W Wojewódzkim Domu Kultury odbędą się pokazy filmów "Świadkowie" oraz "Tonia i jej dzieci" dokumentalisty Marcela Łozińskiego. W kieleckiej Bazie Zbożowej będzie można obejrzeć spektakl "Dawid Rubinowicz", oparty na wojennym pamiętniku żydowskiego chłopca.

Cykl zakończy w niedzielę, 12 lutego, międzywyznaniowe spotkanie medytacyjne w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu, organizowane pod hasłem "Jesteście moimi świadkami". Wezmą w nim udział przedstawiciele buddyzmu, islamu, judaizmu i chrześcijaństwa.

Patronem II Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich jest prezydent Kielc, Wojciech Lubawski.

Założone w 2005 r. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego działa na rzecz tolerancji, kształtuje postawy otwartości i upowszechnia poszanowanie dla osób i grup o odmiennej identyfikacji rasowej, etnicznej, narodowej, religijnej lub kulturowej. Przeciwdziała ksenofobii, rasizmowi i innym zachowaniom naruszającym godność człowieka.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg