Przerabiają kościoły na stajnie i nocne kluby

10 maja odbyło się w polskim parlamencie spotkanie w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan w Świecie. Udział wzieli m.in przedstawiciele Open Doors i Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Podczas spotkania omówiono problem łamania praw chrześcijan zamieszkujących Cypr północny, który od 1974 r. znajduje się pod okupacją turecką.

Niszczenie dorobku kulturowego, nie tylko Cypru, ale też dziedzictwa chrześcijańskiego oraz szerzej, kultury światowej, w wyniku świadomego działania władz tureckich, było podkreślane przez wszystkich uczestników spotkania. Ponadto, na okupowanej północy Cypru przez Turcję łamane są prawa człowieka. Budynki sakralne niszczeją, a wiele z nich przerobiono na stajnie, magazyny, pizzerie, kluby nocne. Każdego roku buldożery niszczą starożytne kościoły. Tym przemyślanym atakiem na dorobek cywilizacji światowej dotknięte są wszystkie denominacje chrześcijańskie obecne na wyspie, prawosławni, Ormianie, maronici, katolicy i protestanci.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Republiki Cypru, Ambasador Andreas Zenonos, pierwszy sekretarz Ambasady Republiki Cypru, Alexis Phedonos-Vadet, naukowcy, dyrektor Światowego Forum Religii i Kultur, dr Charalampos G. Chotzakkoglou oraz dyrektor Muzeum Bizantyjskiego w Nikozji, dr Joannis Eliades. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem i pomocą prześladowanym chrześcijanom, Marta Ogonowska-Polkowska i ks. Rafał Cyfka z międzynarodowego Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a także dr Tomasz M. Korczyński z międzynarodowego Dzieła chrześcijańskiego Open Doors.

Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego, Jan Filip Libicki powitał gości i zaznaczył na wstępie, że w czerwcu ub. r. po spotkaniu z burmistrzem Famagusty, Alexisem Galanosem, próbował dwukrotnie zorganizować spotkanie z Ambasadorem Republiki Turcji, ale dwukrotnie strona turecka odmawiała spotkań. Senator Libicki obiecał, że nadal będzie zapraszać turecką stronę, aby zapytać o problem prześladowań chrześcijan w Turcji. Następnie oddał głos ambasadorowi Cypru, Andreasowi Zenonosowi.

Ambasador podziękował na wstępie za zaproszenie, podkreślając, że jest to bardzo ważne w kontekście niszczenia dziedzictwa światowego na Cyprze Północnym oraz deptania praw człowieka przez Turcję. Ataki władz kierowane są przede wszystkim na niemuzułmańskie mniejszości, Greków cypryjskich, maronitów, katolików, protestantów, Ormian. Przykładowo, władze zabroniły w ostatnim czasie odprawiania liturgii na wyspie Kapros.

Naukowcy dr Charalampos G. Chotzakkoglou oraz  dr Joannis Eliades poinformowali Komisję o sytuacji stanu świątyń i zabytków na terenie okupowanym przez Turcję. Sytuacja jest tragiczna, od 40 lat miejsca te ulegają destrukcji i nie są zabezpieczone. Wyrazili również wdzięczność Papieżowi Benedyktowi XVI, który w 2010 r. odwiedził Cypr i pomógł  w odzyskaniu i sprowadzeniu zagrabionych i wywiezionych z wyspy zabytków, które znajdują się na chwilę obecną w muzeum  bizantyjskim w Nikozji. Cypryjscy eksperci zaproponowali zorganizowanie serii sympozjów i wystawy w Polsce, które przybliżyłyby tę trudną sytuację.

Ambasador Andreas Zenonos powiedział, że w północnej cześci Cypru, na terenach obecnie okupowanych przez Turcję w 1974 r.  mieszkało 20 000 Greków cypryjskich, w tej chwili pozostało ich 338 oraz tylko 11 maronitów.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama